Редколегiя

Головний редакторБабенко Станіслав Григорович, доктор економічних наук.

Заступник головного редактора: Нестуля Олексій Олексійович, доктор історичних наук, професор, ректор Полтавського університету економіки і торгівлі.

Вiдповiдальний секретар — кандидат історичних наук, доцент, проректор із науково-педагогічної роботи Полтавського університету економіки і торгівлі Артеменко Віктор Миколайович.

Члени редакцiйної колегiї (за галузями науки)

Філософія: Бичко Ігор Валентинович, доктор філософських наук, професор Київського національного університету імені  Тараса Шевченка; Варв'янський Станіслав Михайлович, доктор філософських наук, професор Полтавського університету економіки і торгівлі; Кравченко Петро Анатолійович, доктор філософських наук, професор Полтавського державного педагогічного університету імені  В.Г. Короленка.

Економiчна теорія, економіка: Гончаренко Владислав Васильович, доктор економічних наук, професор Полтавського університету економіки і торгівлі; Задорожний Григорій Васильович, доктор економiчних наук, професор Харківського національного університету імені  В.Н. Каразіна, головний редактор журналу «Соціальна економіка»; Міщенко Володимир Іванович, доктор економічних наук, директор Центру наукових досліджень Національного банку України; Ніколенко Сергій Степанович, доктор економічних наук, професор Полтавського університету економіки і торгівлі; Рогоза Микола Єгорович, доктор економічних наук, професор Полтавського університету економіки і торгівлі; Пантелеймоненко Андрій Олексійович, доктор економічних наук, професор Полтавського університету економіки і торгівлі; Тютюнникова Світлана Володимирівна, доктор економiчних наук, професор Харківського національного університету імені  В.Н. Каразіна; Яковенко Лариса Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри політичної економії Полтавського державного педагогічного університету імені  В.Г. Короленка; Шевченко Анатолій Федорович, доктор економічних наук, професор Полтавського університету економіки і торгівлії.

Історія: Волошин Юрій Володимирович, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Полтавського державного педагогічного університету імені  В.Г. Короленка; Калініченко Володимир Іванович, доктор історичних наук, професор Харківського національного університету імені  В.М. Каразіна; Нестуля Олексій Олексійович, доктор історичних наук, професор, ректор Полтавського університету економіки і торгівлі; Турченко Федір Григорович, доктор історичних наук, професор Запорізького державного педагогічного університету.

Педагогiка: Зязюн Іван Андрійович, доктор педагогічних наук, професор, дiйсний член Академiї педагогiчних наук України, директор Iнституту педагогiки та психологiї професiйної освiти АПНУ, спiвкерiвник лабораторiї проблем вищої школи, що має подвiйне пiдпорядкування — Iнституту педагогiки та психологiї професiйної освiти та ВНТУ; Нічуговська Лілія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор Полтавського університету економіки і торгівлі; Стрельніков Віктор Юрійович, доктор педагогічних наук, професор Полтавського університету економіки і торгівлі; Хомич Лідія Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділом виховання Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України, м. Київ; Шпак Валентина Павлівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри Соціальної та корекційної педагогіки Полтавського державного педагогічного університету імені  В.Г. Короленка; Шиян Надія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри хімії Полтавського державного педагогічного університету імені  В.Г. Короленка.

Комп'ютерна верстка та розміщення М.О. Недаєвої.

Літературний і технічний редактор Л.Г. Карасевич.

Адреса редакції: м. Полтава, вул. Коваля, 3, Полтавський університет економіки і торгівлі.

Тел. (8-0532) 50-91-68.

Е-mail: coop.magazine@uccu.org.ua