До змісту

ВАЖЛИВІ ПОДІЇ

Владислав Васильович Гончаренко,
Голова Правління Укоопспілки

Шановні друзі!

50 років тому була започаткована освітня діяльність провідного вищого навчального закладу споживчої кооперації України – Полтавського університету економіки і торгівлі. Його утворення та розвиток впродовж половини століття як у дзеркалі відображає об’єднані зусилля усієї кооперативної спільноти України, спрямовані на заснування і розвиток свого галузевого ВНЗ. Таке гуртування при вирішенні складних і важливих завдань завжди було характерним для кооператорів, адже в основі самої кооперативної ідеї лежить об’єднання зусиль на принципах демократії і взаємодопомоги.

Саме тому втілення в життя ініціативи кооперативної громадськості про створення в Полтаві кооперативного вишу набуло, справді, вражаючої динаміки. 1961 рік – навчально-консультаційний пункт, 1968 рік – факультет, 1970 рік – філія Львівського торгово-економічного інституту, а вже в 1974 році – самостійний ВНЗ – Полтавський кооперативний інститут.

Кожен з цих періодів увібрав у себе величезну роботу споживчих товариств і спілок колишнього СРСР і України, а також самовіддану працю викладачів і співробітників, тягу до знань студентів нового осередку кооперативної освіти.

Динамічними та результа­тивними були й наступні роки розвитку інституту. Тому цілком заслужено 2001 року він набув статусу університету.

Полтавський університет економіки і торгівлі сьогодні – це вищий навчальний заклад, який визнано у вітчизняних і закордонних освітянських колах, батьками, які благословляють своїх дітей на навчання в цьому престижному виші, його студентами та роботодавцями.

Університет може по праву пишатися кожним з майже 60-тисячної когорти його випускників, які успішно працюють на підприємствах, в установах і організаціях різних форм власності двадцяти країн світу. Його безцінне надбання – традиції, досвід, наукові школи, високий інтелект і людяність професорсько-викладацького складу, креативність і завзятість студентів. Саме про це йдеться в цій книзі, яка значно розширює наші знання та уявлення про освітню діяльність Полтавського університету економіки і торгівлі, який у ній по праву названо «Університетом ХХІ століття».

Впевнений, що професорсько-викладацький склад і ректорат університету з честю виконають не тільки галузеву, а й суспільну місію, яка відводиться вищим навчальним закладам у «Посланні Президента України В. Ф. Януковича до Українського народу» в розвитку гуманітарної сфери та сучасній програмі реформування засад суспільного життя задля процвітання українського народу.

До змісту