УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ № 4

2011

50-років освітньої діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавського університету економіки і торгівлі»

Економічна теорія

Економіка

Менеджмент

Економіка
Кредитна кооперація

Економіка
Міжнародна кооперація

Педагогіка

Історія вітчизняної кооперації

Історія зарубіжної кооперації

Нові книги

Довідкова інформація