УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ №3

2010

СЛОВО ДО ЧИТАЧІВ ТА АВТОРІВ
(С.Г. Бабенко, доктор економічних наук, голова правління Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки)

Економічна теорія

Економіка

Економіка
Кредитна кооперація

Економіка
Міжнародна кооперація

Педагогіка

Історія

Філософія

Слово кооператорам-практикам

Наукове життя

Довідкова інформація

Визначні кооператори