УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ №2

2009

СЛОВО ДО ЧИТАЧІВ ТА АВТОРІВ
(С.Г. Бабенко, доктор економічних наук, голова правління Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки)

Економічна теорія

Економіка

Педагогіка

Історія

Слово кооператорам-практикам

Наукове життя:

Довідкова інформація

Визначні кооператори