До змісту

СЛОВО КООПЕРАТОРАМ-ПРАКТИКАМ

     Зоряна Розлуцька,
голова правління Кредитної спілки «Самопоміч» м. Заліщики

Співпраця трьох гілок кооперації – кредитної, сільськогосподарської і споживчої: шлях до підвищення добробуту та соціальної захищеності населення України

Історики кажуть, що ідея вільного спілчанства така стара, як рід людський, тільки що давніші спілки існували і без писаних статутів. Ми ж знаємо, що здавна й у нас господарі спрягалися кіньми, допомагали собі толокою при жнивах, сінокосі, будівництві. Наші предки жили «кооперативно» на Запорізькій Січі та таким же способом чумакували по сіль до Криму.

Отже, для нашого народу кооперація – це старий знайомий і добрий друг. Кооперація покликана працювати для задоволення матеріальних і духовних потреб людини, вона була і завжди залишається теорією з невичерпним джерелом для економічного поступу суспільства.

На сучасному етапі шлях до підвищення добробуту селян пролягає через три основні види кооперації – кредитної, сільськогосподарської та споживчої, які є гілками одного дерева. Якщо ринкові процеси загалом у суспільстві розвиваються динамічно, то на селі вони накульгують. Тож перед трьома гілками кооперації знаходиться родюче поле, що потребує уваги для якнайповнішого розкриття економічного потенціалу українського села. Завдяки єдності їхніх зусиль формується економічний шлях до підвищення добробуту та соціальної захищеності українства.

Співпраця трьох гілок кооперації необхідна селянинові, як повітря і вода. Сьогодні актуальною є думка Євгена Храпливого в якій він наголошував, що якби хто розумно нашою працею керував, то не були б ми бідні на нашій родючій землі, не заглядали би голод і холод до хат наших…

Ніде правди діти: село занепадає , землі не обробляються, тому що при збуті сільськогосподарської продукції селян ошукують різного роду перекупники та посередники, які наживаються на важкій і нелегкій праці сільських трударів. Забуто кооперативні заготівельні пункти через недолуге податкове законодавство, яке гнобить заготівлі споживчої кооперації. Саме через відсутність кооперативних відносин селянин сьогодні втрачає непомірно, проте жирують посередники, маючи надійне джерело збагачення. Щоби поліпшувати добробут селянина необхідно збагнути корисність і необхідність кооперативної справи. І тут напрошується висновок: без підтримки держави усі наші стремління і бажання будуть нездійсненними і малоефективними.

За радянської доби довіра до кооперативного способу господарювання у громадян була підірвана через так звану колективізацію у сільському господарстві і створення псевдо кооперативів в особі колгоспів. А кредитні спілки, як надійні помічники та фінансова опора сільської громади, взагалі були поза суспільством. Хоча історичні підвалини нинішніх кредитівок у Канаді, США закладені саме нашими земляками, які свого часу емігрували туди у пошуках ліпшої долі.

За роки незалежності в Україні прийнято низку законів про кредитні спілки, споживчу, сільськогосподарську кооперацію. З ініціативи споживчої кооперації в особі Укоопспілки кілька років тому створено національний кооперативний альянс, що об?єднав під своїм крилом три гілки спілчанства, які самотужки намагаються відродити кооперативну ідеологію в українському суспільстві, донести її зміст до української громади.

Держава в особі усіх гілок влади, з Києва і до сільської ради, чомусь зайняла споглядацьку позицію у питанні розвитку кооперативного руху та складається враження, що там мало хто розуміє економічну сутність спілчанства та його роль у соціально-економічній захищеності широких верств населення, в першу чергу селянства.

На моє тверде переконання кооперативний рух на селі поки-що знаходиться у ролі пасинка, а ніж повноправного господаря і помічника громади у налагодженні економічного поступу українського селянства.

Під кооперативними гаслами творяться антикооперативні по своїй природі сільськогосподарські кооперативи , кредитні спілки, які підривають довіру у населення до справжніх засад кооперації. Варто пам’ятати , що не кожне спільництво – це кооперація. Коли кілька осіб прикриваючись кооперативним статутом задовольняють власні інтереси за рахунок спільноти, то це направду буде спільництво, але не спілчанство, не кооперація.

Ми повинні відродити кооперативний рух і для цього маємо міцну основу: працьовитих людей, родючі землі, переробні підприємства. Поєднання інтересів кредитної, сільськогосподарської, споживчої кооперації – ключові напрямки на шляху до поліпшення життя селян. Люди тягнуться туди, де краще, а не туди, де гірше. Маємо змінити свій менталітет і перестати просто говорити, а починати реально діяти, більше займатися кооперативним просвітництвом серед усіх верств населення.

Кооперації завжди щастило на добрих людей, талановитих організаторів, мудрих керівників, гарних фахівців, а головне великих патріотів своєї справи. Звичайний внесок у розвиток системи зробили кооперативні лідери, які в різний час визначили обличчя кожного виду кооперації.

Серед кооперативних форм взаємодопомоги чільне місце належить кредитним спілкам, які надають простим людям можливість поліпшення їхнього життя в складних соціально-економічних умовах.

Заліщицька кредитівка «Самопоміч» є активним учасником «круглих столів» організованих газетою «Вісті Центральної спілки споживчих товариств України» на тему співпраці трьох гілок кооперації. Це є дуже актуально в кооперативному середовищі, адже в усьому світі різні напрями кооперації нерозривно економічно пов’язані між собою.

Такі зустрічі проводилися в Заліщиках на Тернопільщині та Дунаївцях Хмельницької області. В роботі «круглих столів» з великим бажанням беруть участь кредитні спілки, споживча та сільськогосподарська кооперації з багатьох областей. Ці заходи проходять за участю журналістів «Вістей…», широкого загалу науковців, представників органів місцевої влади, фахівців Західноукраїнського регіонального центру фермерства та сільськогосподарської кооперації.

Ця робота не є одноразовим заходом, а перетворюється у постійно діючу програму, яка збагачує досвід кооперативної роботи, спрямований на поліпшення соціально-економічного життя територіальних громад, суспільства загалом, на розв’язання найпекучіших проблем, пов’язаних з майновою, соціальною нерівністю, безробіттям тощо.

Пройшовши у своєму розвитку через різні історичні епохи та соціально-економічні формації, кооперативна форма господарювання збагачувалася унікальними надбаннями людства. У пошуках відповідей на виклики часу суспільство все частіше звертається до спілчанської ідеї і практики, люди праці пов’язують з кооперативами надії і сподівання на кращий завтрашній день. Інакше і бути не може, бо, власне, доля кооперації вікодавнім корінням пов’язана з долею села.

Журналісти «Вістей…» взялися за широку інформаційну підтримку розвитку усіх гілок кооперації. Редакція часопису регулярно випускає газету в газеті «Кредитна кооперація», яка отримала щиру підтримку не лише у західному регіоні, а й на Поділлі, Полтавщині, Київщині, Слобожанщині та в інших кутках держави.

Обслуговуючі кооперативи і кредитні спілки, які підтримують і розвивають село – це один із шляхів до удосконалення роботи сільгоспвиробників. Важливим напрямком покращення роботи кредитівки «Самопоміч» є пошук шляхів співпраці з обслуговуючими кооперативами. Ми з увагою допомагаємо їм в підготовці бізнес-планів, насамперед у тій частині, що стосується фінансових питань. Надаємо членам кооперативів кредити під вигідні відсотки. Розробляємо нові кредитні продукти із врахуванням потреб кооперативів, які б користувалися попитом. У кредитній спілці «Самопоміч» за останні два роки видано кредитів на суму 3 млн. грн. членам обслуговуючих кооперативів на розвиток сільського господарства.

Кредитна спілка «Самопоміч» зав’язує партнерські стосунки із споживчими товариствами, допомагаючи їхнім членам-пайовикам вигідними кредитами для придбання товарів у споживчій кооперації. Завдяки підтримці Тернопільської облспоживспілки нам вдалося відкрити філію в обласному центрі та перенести управлінський офіс кредитної спілки «Самопоміч» в приміщення облспоживспілки м.Тернополя. Особи, що є членами усіх трьох гілок кооперації можуть спокійно налагоджувати своє економічне життя шляхом вигідного поєднання свого членства. Для них не є проблемою взяти вигідний кредит і використати ці кошти як платіж в кооперативному магазині на придбання необхідної техніки, насіння тощо.

Кредитна спілка «Самопоміч» тісно співпрацює із регіональним центром фермерства та сільськогосподарської кооперації, його керівником Йосипом Деповським, палким прихильником та подвижником кооперативного руху в регіоні.

Перспективними напрямами співпраці є створення філій кредитних спілок на базі обслуговуючих та споживчих кооперативів для реалізації планів з розвитку інфраструктури села, зниження процентних ставок на кредити для членів кооперативів за умови внесення тимчасово вільних коштів на депозит в кредитну спілку.

Якщо ми вже гілки одного дерева, то мусимо наблизитися один до одного, поріднитися. Мабуть варто кожному з нас на обласних рівнях створити асоціацію сільськогосподарських, кредитних та споживчих кооперативів. Простір для нашої співпраці безмежний, а перспектива – багатообіцяюча.

За матеріалами: http://www.toaks.te.ua/77.htm
До змісту