До змісту

КООПЕРАЦІЯ: ВАЖЛИВІ ПОДІЇ

Засідання Генеральної Асамблеї Міжнародного кооперативного Альянсу

      

5-6 червня 2008 р. у Римі відбулося позачергове засідання Генеральної Асамблеї Міжнародного кооперативного альянсу, присвячене прийняттю нової редакції Устава цієї Всесвітньої організації. Детальніше – в наступному номері газети.

У жовтні 2007 р. у Сінгапурі відбулося засідання Генеральної Асамблеї Міжнародного кооперативного альянсу (ГА МКА). В роботі Асамблеї взяла участь представницька делегація від споживчої кооперації України, очолювана головою Правління Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) С.Г. Бабенком.

Пропонуємо читачам переклад матеріалів про роботу Асамблеїї, опублікованих організаційним комітетом (переклад Н.С. Руденко).

ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ

Понад 1000 кооператорів зібралися, щоб взяти участь у тижневій роботі Генеральної Асамблеї МКА в Сінгапурі і обговорити питання, які є життєво важливими для світового кооперативного руху.

Сіа Кіан Пен – голова приймаючої організації Сінгапурської Національної Кооперативної Федерації щиро привітав учасників Асамблеї від імені кооперативного руху Сінгапуру і побажав отримати “...не тільки гарні спогади, але й ввібрати ідеї та ініціативи, які можуть сприяти поширенню та зміцненню кооперативного руху у всьому світі”. Відкриваючи Генеральну Асамблею, пан Сіа зосередив увагу делегатів на важливості реструктуризації МКА і зміни форм керівництва: “Вдале керівництво необхідне для поліпшення роботи кооперативів... Цей процес знаменує собою нову віху в історії МКА на шляху до майбутнього”.

Пан Сіа сказав, що Сінгапур дуже пишається тим, що дві його організації увійшли до переліку Global 300 – NTUC Fairprice (справедливі ціни) та NTUC Income (доходи). “Вони мають широкий профіль діяльності і є взірцем кооперативів Сінгапуру”.

Вітаючи учасників засідання ГА МКА, президент МКА Івано Барберіні закликав членів кооперативного руху визначитися з інноваціями та розпочати їх втілення вже під час роботи Генеральній Асамблеї. “У глобалізованому світі, – заявив він, – де головним викликом є не тільки економіка, але й культура, кооперативна система повинна визначитися з завданнями, що постають перед її підприємствами, і націлені на досягнення найкращих результатів у бізнесі, створенні власного іміджу... Генеральна Асамблея надає своїм членам можливість активної участі у даному процесі, формуванні та визначенні майбутніх напрямків розвитку МКА. ГА-2007 повинна завершити довгостроковий процес емоційних дебатів відносно своїх структурних складових, щоб дозволить рухатися вперед більш стратегічно”.

І. Барберіні зробив особливий наголос на загрозах, що виникають унаслідок безконтрольного розвитку приватного бізнесу: “Коли прибуток є єдиною метою економічної діяльності, це може привести до руйнування навколишнього середовища. Економічний розвиток має задовольняти потреби сьогодення, не компрометуючи себе в майбутньому”.

І. Барберіні відзначив, що кооперативний рух націлений на виконання Завдань Міленіуму, але довгостроковий економічний розвиток і соціальні трансформації можуть відбуватися лише за умови зміни існуючих підходів до економічного розвитку. “Великі ідеї, на яких ґрунтується кооперація, знаходять нові докази необхідності їх реалізації, – сказав він. – Істинний гуманітарний розвиток може відбутися лише за умови економічного розвитку, який буде служити розв'язанню сучасних і майбутніх соціальних потреб”.

У привітанні до ГА на церемонії відкриття прем'єр-міністр Сінгапуру, доктор Вівіан Балакрішнан закликав кооператорів світу успішно діяти на комерційній ниві, але при цьому залишатися відданими ключовим цінностям і принципам кооперації. Він підкреслив, що кооперативи повинні й можуть відіграти значну роль у розв'язанні зростаючих соціально-економічних проблем, що зумовлюється сучасним контекстом безпрецедентних економічних можливостей.

В. Балакрішнан подякував МКА за надання Сінгапуру можливості прийняти Генеральну Асамблею у Південно-Східній Азії, значну подію кооперативного руху і назвав зібрання 1000 кооператорів із 70 країн як „Міні-організацію Об’єднаних Націй”. На його думку кооперативний рух повинен визначитися з відповідями на три головних питання: по-перше, чи відповідає кооперація вимогам сучасної світової економіки? по-друге, чи спрямована діяльність кооперативів лише на отримання прибутку, чи вони мають інші цілі? по-третє, кооператори повинні відповісти на питання, чи отримують вони довіру, спілкуючись зі споживачами, своїми членами і спільнотою.

У своєму виступі В. Балакрішнан відмітив, що у світі розпочалась ера безпрецедентного економічного зростання, яка збільшила можливості людей при отриманні робочих місць і прибутку; сучасна ера стала свідком диспропорції у прибутках, які отримують власники капіталістичних підприємств і їх працівники; я переконаний, що в цьому контексті кооперативи відіграють важливішу роль, ніж будь-коли, і ситуація вимагає подальшого зростання кооперативного бізнесу; кооперативи повинні бути більш ніж життєво важливим бізнесом.., запитуйте себе кожного дня, чи реалізуєте ви кооперативні принципи на практиці, коли йдеться про надання рівних можливостей жінкам, сталий розвиток або зменшення бідності?.. "Щоб підтримувати довіру, – заявив В. Балакрішнан, – кооперативам необхідно бути прозорими. Робіть те, що ви говорите, і говоріть про те, що ви робите".

В. Балакрішнан відзначив, що за останні два роки уряд Сінгапуру співпрацював із Сінгапурськоою кооперативною федерацією (СНКФ) над питаннями законодавства, яким керуються кооперативи, з метою забезпечення їх довгострокової релевантності та життєздатності. “Ми задоволені тим, що у Сінгапурі політичне керівництво визнало особливу роль кооперативів”. Підбиваючи підсумок виступу, В. Балакрішнан зазначив: “Я щиро вірю в те, що кооперативний рух живе і процвітає і цей процес має тріумфально продовжуватися протягом наступних десятиріч”.

      

Івано Барберіні, президент МКА: Погляд Президента на два останні роки (Доповідь на пленарному засідання ГА МКА)

Повсюди кооперативи мали величезні можливості для зростання, оскільки сучасне суспільство зацікавлено в їх ролі й ініціативах. Життєздатні кооперативні підприємства, підсилені приналежністю до кооперативної мережі на місцевому, регіональному та глобальному рівні, є невичерпаним ресурсом для своїх спільнот. У багатьох секторах кооперативи можуть виконувати роботу, яка не під силу транснаціональним компаніям, або виконувати її краще.

У глобалізованому світі, де стимулом є економічний і культурний виклики, кооперативна система повинна складатися із підприємств, що наочно демонструють свої цілі, досягнення найкращих результатів економічної діяльності та виразну кооперативну ідентичність. Ось чому кооперативи повинні мати спільне бачення того, куди рухається світ, і об’єднувати свої зусилля для того, щоб відігравати більш значиму та помітну роль у суспільстві. Кооперативна система повинна впливати на домінуючу економічну культуру, що впроваджується найбільшими глобальними гравцями.

На сьогодні багато з цих проблем мають міжнародний або глобальний масштаб і їх вирішення повинно бути відповідним. Міжнародний кооперативний альянс покликаний виконувати свою місію, вдосконалюючи свої проекти, роль і спосіб дій на глобальному, регіональному та секторальному рівні. Для того, щоб досягти цієї мети, перш за все, повинна змінитися центральна, регіональна та секторальна складові самого МКА. Звичайно, що ми не вперше говоримо про те, що МКА має знайти відповідь на цю імперативну проблему.

Народившись із джерел сучасної глобалізації, МКА пройшов через все ХХ ст. і ввійшов у ХХІ, ставши тільки сильнішим від труднощів та криз, з якими зіштовхувалися члени МКА на шляху змін. Наше бажання зробити МКА більш ефективним досягло певних успіхів за період після останньої Генеральної Асамблеї МКА, яка відбулася у Карфагені (Колумбія) у вересні 2005 р. Зміцнення МКА як на регіональному, так і на глобальному рівні, стало пріоритетним і буде мати перспективу лише за умови спільної праці та покращення взаємовідносин між членами МКА.

МКА у своїй роботі розраховує і покладається на високу кваліфікацію десятків менеджерів і кооперативних лідерів, які працюють у робочих групах, тематичних комітетах, секторальних організаціях, регіональних органах, правлінні МКА та регіональних і глобальних офісах.

Останні два роки Правління МКА працювало потужно для того, щоб провести ГА в Сінгапурі. Поширення відповідальності, високий рівень децентралізації на рівні регіонів МКА внесли командний дух і підвищили ефективність роботи на глобальному рівні. Для того, щоб ця тенденція продовжувалася, нам необхідно твердо дотримуватися базових кооперативних цінностей, а також постійно приводити свою стратегію і операційну діяльність у відповідність до сучасних вимог, що визначаються змінами в загальному контексті.

МКА при дуже обмежених ресурсах брав активну участь у великій кількості заходів, націлених на створення більш ефективної структури організації. Зокрема, я б хотів відмітити такі заходи: Глобальна кампанія проти бідності (разом з СОТ), процес регіоналізації, який ще триває, зосередження зусиль на Африканському регіоні МКА, зміни в управлінні МКА, перегляд глобального бачення місії та стратегії МКА, його чотирирічна програма та бюджет, реструктуризація МКА, розробка стратегії комунікації та проект Global 300.

Метою цих ініціатив було досягнення зміцнення демократії і вдосконалення форм роботи МКА, визначення середньострокової стратегії, покращення кооперативної репутації і розповсюдження найкращого практичного досвіду. Ці заходи були націлені на досягнення деяких постійних цілей, таких як збереження кооперативної унікальності; зміцнення представницької ролі; досягнення більшого залучення до міжнародного процесу лобіювання і посилення діалогу з основними міжнародними інститутами; просування кооперативного іміджу; надання провідного значення гендерній політиці; розповсюдження важливої інформації для обміну найкращим досвідом; забезпечення форуму для дебатів; створення системи, що стимулює членів кооперації працювати разом і знаходити нові ідеї та встановлювати партнерські стосунки; розвивати політику просування кооперації в регіонах світу, в яких кооперативна присутність низька, викликати зацікавленість і бажання молодих людей брати участь у кооперативному русі.

Боротьба з бідністю, збереження міжнародних мирних відносин шляхом створення гідних робочих місць та економічного розвитку, що пов’язані з покращенням норм життя, стали основою для співпраці МКА, МОТ, ООН і інших міжнародних інститутів.

Мир, соціальна справедливість, демократія, свобода та солідарність – це основні цінності кооперації, які є основою для її активної і відповідальної участі, що націлена на постійне знаходження шляхів реального гуманітарного розвитку.

Невипадково темою МКА і Міжнародного дня кооперації 2006 та 2007 р. були відповідно “Кооперативи та досягнення миру” і “Кооперативні цінності і принципи на шляху корпоративної соціальної відповідальності”. Це взаємопов’язані теми. Меморандум про взаєморозуміння, підписаний МОТ і МКА, надав їх співробітництву більш конкретного змісту, включаючи щорічну сумісну перевірку досягнутих результатів. Реструктуризація МКА передбачає процес регіоналізації, рішення про який було прийнято у 1992 р., суттєво просунувся за останні декілька років. Рішення, які були прийняті ГА в Осло у 2003 р., на основі пропозицій, що увійшли до програми Task Force, обумовили можливості для створення більш ефективної структури МКА.

Проте дебати про регіоналізацію були не простими і остаточно не завершилися. Існує загроза, що процес може спричинити розкол, це зумовило постійне включення цієї теми до порядку денного. Розвиток кооперативного руху є комплексним завданням, що охоплює все розмаїття кооперативної організації. Досвід, набутий за останні декілька років, сприяв переходу до нової фази реструктуризації, що передбачала урахування всіх особливостей регіонів і здійснення інтеграції на глобальному рівні.

Все більше і більше Міжнародний кооперативний альянс повинен діяти як “керована мережа”, створена на основі життєздатності та самоврядування, об’єднана спільним баченням, цінностями, правилами та стратегічними завданнями. Такий спосіб існування може стати ефективнішим, притаманним самій природі МКА, ніж принцип “централізації-децентралізації”. Спираючись на ухвалені багаторічні програми, Регіони МКА добре працюють, втілюючи в життя декілька ініціатив, які високо оцінюються членами МКА, пайовиками й іншими установами.

Працюючи у складному африканському контексті, МКА – Африка зіштовхується з ситуацією, що погіршується за рахунок слабих асоційованих кооперативних організацій, які негативно впливають на фінансову ситуацію Регіонального офісу.

Метою реструктуризації, що триває, є досягнення стабільності в роботі та підсилення відчуття належності членів африканського регіону до МКА. На цьому континенті міжнародний кооперативний рух повинен допомагати кооперативам, але їх проблеми не можуть вирішуватися без суттєвого залучення кооператорів Африки.

Головною структурною зміною МКА за останні два роки було створення Кооперативів Європи. Ця подія стала дуже важливою для зміцнення кооперативного представництва в Європі, особливо за умови, що нова організація є складовою частиною МКА, що вона є його Європейським Регіоном.

При створенні цієї єдності суттєвим фактором, крім суто юридичного аспекту, залишається сильне бажання побудувати організацію, що буде виконувати подвійне завдання – сумісно зміцнювати МКА як на регіональному, так і на глобальному рівнях. Перший крок у цьому напрямку – створення глобальної стратегії для МКА – було зроблено на засіданні робочої управлінської групи в Стокгольмі у вересні 2006 р. Основне завдання полягало у перетворенні МКА в головну організацію, що забезпечує відчутні переваги для своїх членів. Це означає, що МКА через ефективні проекти і програми, оновлення структури та надання відповідних послуг стане більш динамічним і потужним.

Ухвалені пропозиції і методи допоможуть з’ясувати роль МКА на короткостроковий період, визначити сильні сторони, пріоритети та спільні дії, бачення і стратегічні директиви, правила керівництва, суттєво покращити репутацію і сприяти визнанню кооперативів на глобальному рівні. Ці ключові завдання стали суттєвими віхами для реструктуризації МКА і середньострокового планування його діяльності. Виконання деяких найбільш важливих стратегічних завдань було пов’язано зі створенням робочої групи з питань реструктуризації МКА. Мандат, що було видано Правлінням МКА, містив деякі рекомендації щодо членства в організації і оновлення підписної формули, а також організаційної структури, яка б найбільш відповідала глобальному варіанту МКА і сприяла б найкращому виконанню визначеної місії і стратегічного чотирирічного плану роботи МКА.

Тема членства є важливою і складною. Упродовж тривалого часу багато питань, що обговорювалися в робочій групі з питань реструктуризації, не вирішувались.

Велика кількість різноманітних документів, представлених групою, призвела до безпрецедентних і довгострокових дебатів у Правлінні МКА, але, завдячуючи голові групи пану Альбану Д’Амуру і його організації, були знайдені необхідні рішення. Таким чином з’явилися нові критерії членства і формула внесків, які широко були підтримані і тепер втілюються в практику.

Протягом останніх декількох років МКА приділяв особливу увагу і багато працював над розробкою і втіленням у практику стратегій комунікації. Кооперативна система – це дуже складний феномен. Часто кооперативи є жертвою недостовірної інформації, що розповсюджується людьми або організаціями, які ігнорують або містифікують факти.

Зокрема ресурси, що знаходяться у нашому розпорядженні для виконання ефективної комунікації, – обмежені. МКА зробив усе, щоб упровадити нові економічно ефективні засоби комунікації. Таким чином, ми досягли дуже важливих і очікуваних результатів.

Аналіз результатів економічної діяльності найбільших кооперативів світу викликав зацікавленість з боку Форуму відповідальної глобалізації, який пройшов у м. Ліоні (Франція). Ця робота була дуже складною, оскільки більшість кооперативів працюють за різними структурами та юридичними формами. На першому етапі проект Global 300 мав на меті класифікацію кооперативів на основі їх річного товарообігу. Крім більш повного і ретельного статистичного аналізу робота, що зараз триває, спрямована на якісну складову інформації. Використання деяких інших параметрів допоможуть краще виявляти результати діяльності кооперативів у всіх економічних секторах.

Створення мережі найбільших кооперативів забезпечить їм необхідне підґрунтя для здійснення конкуренції у глобалізованій економіці, де такі нові економічні агенти, як Китай та Індія (а також, можливо, Росія і Бразилія), відіграють усе потужнішу і зростаючу роль.

На сьогодні взаємозв’язок між локальними та глобальними проблемами є очевидним. Обмін знаннями та досвідом між кооперативами, які працюють на національному й міжнародному рівні, допомагає кожному з них удосконалювати конкурентну стратегію. Це стало завданням першого форуму виконавчих директорів, який пройшов у квітні 2006 р. і засвідчив активну участь у ньому 20 кооперативних груп із усіх регіонів.

Підсумовуючи, зазначимо, що робота, яка проводилася Глобальним МКА і регіональними офісами, обраними органами, комітетами та робочими групами протягом двох останніх років, має важливі результати, навіть за умови, що не всі вони є остаточними.

Хочу щиро подякувати всім за активну участь і підтримку членів МКА. Зміни у МКА є ознакою його життєздатності. Шлях, який нам треба пройти, все ще довгий, тому що процес оновлення – безупинний. Я переконаний, що бажання працювати разом буде продовжуватися з такою ж відданістю інноваційному духу.

      

Іан МакДональд, генеральний директор МКА: МКА – ІСТОРИЧНИЙ ВОДОДІЛ

Генеральна Асамблея цього року в багатьох аспектах стала вододілом у своїй 112-річній історії існування. Зважаючи на природу кооперативного руху, ми повинні оновлюватися і надавати життєздатності ідеї свого існування; нагадувати своїм членам про важливість роботи, якою ми займаємось і через свою роботу реалізовувати найбільшу кооперативну цінність – солідарність, – забезпечуючи існування кооперативному бізнесу як життєздатній, цікавій і сучасній альтернативі вільному ринку та неоліберальній економіці. Сама тема – Інновації у кооперативному бізнесі – пропонує новий і хвилюючий підхід до вирішення проблем.

Кожна наша секторальна організація залучена до актуальних і важливих досліджень сфери своєї діяльності. Чи то обговорюється питання консьюмерізму, сільського господарства чи СОТ, житлового будівництва, доступності чи медичної допомоги як альтернатива тиранії приватного сектора – ми знаходимось на передових позиціях у цих дебатах.

Одночасно наші тематичні комітети Гендерної рівноправності, Розвитку людських ресурсів, Досліджень і комунікацій беруть участь у обговоренні найбільш важливих питань, немає значення, чи виникають вони в межах кооперативного руху чи поза ним.

Ми не можемо ігнорувати дискусії, що ведуться навколо природного середовища та зміни клімату, на наших семінарах ми будемо розглядати цю тему щодо різних перспектив. Своєчасна резолюція, прийнята у Великій Британії, підкреслює, що кооперативний рух може відігравати лідируючу роль у цьому процесі, показуючи, яким чином об’єднання зусиль може сприяти реальним змінам. Проблема, яка постає перед нашими конкурентами-опозиціонерами, полягає в тому, що вони за своєю суттю не можуть погодитися на щось корисне, якщо це не передбачає отримання власного прибутку.

Звичайно, кооперативи не ставляться до цього, як до суттєвої переваги і потенційної можливості у вирішенні глобальних проблем, таких як кліматичні зміни, бідність і наявні конфлікти.

Наша Генеральна Асамблея буде обговорювати нагальні питання на молодіжній конференції, адже все більше помітна підтримка молодих людей світу, і це вселяє все більше оптимізму щодо майбутнього кооперативного руху і нашого постійного прагнення миру та економічної і соціальної справедливості.

Можливо, перехід до другої стадії проекту Global 300, що свідчить про новий напрям розвитку МКА, буде потребувати більше обговорень і серйозної роботи. Відштовхуючись від простої ідеї, Гаррі Кронан зміг розробити для наших членів дуже вагомий засіб, який усе більше використовується як в економічному, так і соціальному середовищі. Порівняння кооперативів один з одним або перевірку нашої соціальної відповідальності та дотримання кооперативних цінностей і принципів, або стимулювання міжкооперативної торгівлі – все це особливо важливі питання. Всі, хто думав, що МКА не може запропонувати нічого реального, має передивитися свою позицію! Зараз у нас є серйозні статистичні дані, що змушують змінити традиційне ставлення до кооперативів як з боку наших колег, так і ззовні. На мою думку, досить важливим є той факт, що кооперативний рух посідає 10-те місце за результатами економічної діяльності у світі і є серйозним економічним гравцем на світовому просторі. Звичайно, нашим завданням є переконати в цьому національні уряди та міжнародні організації, але серйозний прогрес уже намітився, і наша Асамблея свідчить саме про це. Так, нікому ж не дозволимо говорити про наш рух нічого, крім того, що він надзвичайно успішний!

Досить важливою є також робота зі стратегічного регулювання і реструктуризації. Як я вже зазначав на початку, ми приречені на постійне оновлення. У головній доповіді будуть надані останні дані, що вказують на постійні зміни, які відбуваються в МКА. Надзвичайні зміни відбулися у Кооперативах Європи, що позначиться на діяльності Азійсько-Тихоокеанського та Американського регіонів. Проблеми Африки не будуть приховуватися, а будуть практично вирішуватись.

Так яке ж у нас майбутнє? Генеральна Асамблея 2009 р. дасть нам уявлення про розвиток і успіхи, які відбудуться з 2007 р. і у мене немає сумніву в тому, що з практичного та стратегічного погляду вони будуть суттєвими. Більш справедлива й адекватна схема внесків буде впроваджена у практику, а це те, що не вдавалося змінити правлінням протягом останніх 20 років. Стратегічна парасолька стане втіленням в життя ідеї регіональної свободи в рамках глобальної єдності та більшої авторитетності, впливу на кооперацію світу з боку МКА. Саме вплив кооперативного руху на зовнішнє середовище буде найбільш важливим. Немає сенсу переконувати один одного, коли світ нас ігнорує і продовжує вибухати. Нам необхідно переконати світ у нашій значущості для його ж економічного та соціального процвітання, ми пропонуємо йому справедливість, мир і гарантуємо соціальну відповідальність бізнесу.

      

Угода між МКА і Кооперативами Європи

Міжнародний кооперативний альянс – міжнародна неурядова організація, зареєстрована як асоціація, що діє в рамках громадянського кодексу Швейцарії, статей 60–79, штаб-квартира якої знаходиться за адресою: 15, route des Morillons, 1218 Grand-Saconnex, Geneva, Switzerland, офіційними представниками є пан Івано Барберіні – Президент та пан Іан МакДональд – Генеральний директор, що мають відповідні повноваження для виконання своїх обов’язків; тут і надалі називатиметься МКА та Кооперативи Європи об’єднані – неприбуткова організація, що діє в рамках законодавства Бельгії, штаб-квартира якої знаходиться за адресою: 32, Square Ambriorix, Bte 2, BE-1000, Brussels, Belgium, офіційними представниками є пані Полін Грін та пан Етьєнн Пфлімлінг, співпрезиденти, та Райнер Шлютер – директор, що мають відповідні повноваження для виконання своїх обов’язків; тут і надалі називатиметься “Кооперативи Європи” і разом визначатимуться як “сторони”.

Визнано, що МКА є неурядовою асоціацією, що об’єднує, представляє і обслуговує кооперативи по всьому світу.

Визнано, що члени Регіональної Асамблеї Європи, МКА, члени Координаційних Комітетів Європейських Кооперативних Асоціацій та Європейських секторальних кооперативних організацій об’єдналися в організацію з чіткою юридичною персоніфікацією – Кооперативів Європи (Cooperatives Europe) – для того, щоб користуватися спільними ресурсами з метою зміцнення профілю кооперативної форми бізнесу та збільшення масштабності кооперативного руху, зокрема, у своїх стосунках із європейськими установами.

Визнано, що Кооперативи Європи та МКА погоджуються з тим, що Кооперативи Європи є Європейським регіоном МКА.

Сторони погоджуються на:

1. ПАРАГРАФ 1 – ВИЗНАННЯ КООПЕРАТИВІВ ЄВРОПИ

1.1. Кооперативи Європи представляють собою Європейський регіон МКА. Для цього МКА вийде з рекомендаціями до членів Регіональної Асамблеї 2007 р., про внесення відповідних поправок до Статуту, які дозволяють дане визнання.

1.2. Кооперативи Європи, як було відзначено у Статуті, приєднуються до Декларації МКА, яка проголошує кооперативну ідентичність, цілі, глобальну політику, процедурні питання, статут і правила МКА.

2. ПАРАГРАФ 2 – ДЕМОКРАТИЧНІ ПРАВА

2.1. Кооперативи Європи мають в управлінських структурах МКА ті ж самі права, привілеї та обов’язки, як і будь-які регіони МКА. Президент Кооперативів Європи або співпрезиденти у разі наявності вибирається Кооперативами Європи і на рівні МКА обіймає посаду віце-президента Правління МКА та віце-президента по регіону.

2.2. Кооперативи Європи визнають, що Статут МКА може з часом змінюватися. Кооперативи Європи погоджуються на узгодження свого Статуту відповідно до таких змін за умови урахування європейських особливостей.

2.3. Кооперативи Європи повинні надавати пропозиції до змін свого Статуту Правлінню МКА до їх затвердження.

3. ПАРАГРАФ 3 – ВЗАЄМОСТОСУНКИ І ВИКОРИСТАННЯ ЛОГОТИПА

3.1. Кооперативи Європи як Європейський Регіон МКА повинні використовувати логотип МКА на своїх документах, публікаціях, Інтернет-сайті та ділових паперах.

3.2. МКА підтримує стосунки з Кооперативами Європи і повинен, де необхідно, використовувати логотип останніх на своїх документах, публікаціях, Інтернет-сайті та ділових паперах.

4. ПАРАГРАФ 4 – ЧЛЕНСТВО ТА ЗБІР ВНЕСКІВ

4.1. Всі члени Європейської організації автоматично є членами Кооперативів Європи.

4.2. Кооперативи Європи визнають актуальність і важливість членства в МКА для всіх Європейських кооперативів як через власне право або асоціації, федерації чи інші організації, що самостійно входять до МКА. Кооперативи Європи сприяють вступу організацій, які ще не є членами Альянсу, до МКА.

4.3. Прийом і виключення членів категорії А Кооперативами Європи повинен утверджуватися Правлінням МКА до того, як рішення набуває чинності.

4.4. Прийняття і виключення європейських членів МКА не повинно здійснюватися без урахуванням думки Правління Кооперативів Європи.

4.5. Внески організацій категорії А до Кооперативів Європи будуть визначені відповідно до підписної формули МКА та сплачені на банківський рахунок МКА. Рівень внесків для членів категорії А, що збираються Кооперативами Європи, визначається Правлінням МКА і вноситься до глобального багаторічного плану бюджету після консультації з Правлінням Кооперативів Європи й іншими Регіональними радами.

5. ПАРАГРАФ 5 – АКТИВИ

5.1. Резерви. Відповідно до пропозиції щодо внутрішнього боргу, визнаного Правлінням МКА у Тренто 8 грудня 2006 року, 75 % резервів МКА Європи, рахунки на 31.12.2006 р., будуть переведені на банківський рахунок Кооперативів Європи у Брюсселі, але не будуть входити до глобальних резервів МКА. Вони будуть додаватися до глобальних резервів МКА. Ці резерви можуть бути використані Кооперативами Європи як банківська гарантія або для безготівкових розрахунків. Будь-яке інше використання цих фондів потребує узгодження з Правлінням МКА.

5.2. Фізичні активи. Фізичні активи у офісах Кооперативів Європи, які знаходяться на рахунках МКА, повинні бути продані за символічною ціною Кооперативам Європи об’єднаним.

6. ПАРАГРАФ 6 – ПЛАН ДІЙ

6.1. Кооперативи Європи повідомляють МКА про свої плани роботи і їх упровадження. Генеральний директор МКА запрошується до участі на засіданні Кооперативів Європи у відповідно Статуту.

6.2. Директор Кооперативів Європи має ті ж самі права й обов’язки, як і ті директори, що представляють інші регіони МКА.

6.3. Кооперативи Європи надають МКА ту ж саму фінансову та адміністративну інформацію, як і інші регіони.

7. ПАРАГРАФ 7 – ТЕРМІН

7.1. Даний процедурний протокол не має обмеження щодо терміну дії. Сторони після закінчення року повинні оцінювати даний протокол і вносити, за необхідності, зміни. Кожна зі сторін має право припинити дію угоди на основі письмової заяви, що подається за 12 місяців дії. Перед поданням такої письмової заяви сторони повинні зробити все можливе, щоб усунути відмінності або конфлікти, що містить заява про розрив угоди.

8. ПАРАГРАФ 8 – ДАТА ВИКОНАННЯ

8.1. Незважаючи на дату підписання даного протоколу, сторони погоджуються на те, що угода вступає у дію з 1 січня 2007 р.

Угоду підписали:

Від імені МКА:

Івано Барберіні, президент;   Ян МакДональд, Генеральний директор

Від імені Кооперативів Європи: Полін Грін, співпрезидент;   Етьєнн Пфлімлін, співпрезидент;    Райнер Шлютер, директор 

      

Резолюція: Зміни клімату: Кооперативні завдання

Запропоновано Кооперативною групою Лтд та Кооперативами ВБ Лтд (Сполучене Королівство)

Генеральна Асамблея МКА

УСВІДОМЛЮЄ, що боротьба з катастрофічними наслідками зміни клімату є питанням першочергової важливості.

НАГАДУЄ кооперативам про їх відповідальність і використання можливостей займати лідируючі позиції у здійсненні акцій, що направлені на боротьбу зі змінами клімату та зменшення їх пагубного впливу.

ЗАКЛИКАЄ МКА і його членів зосередити свої зусилля на проблемі зміни клімату, що несе в собі серйозну загрозу людству у всьому світі.

ЗАЯВЛЯЄ, що об’єднання і координація дій членів МКА, що за обсягом економічної діяльності дорівнює десятій найбільш великій економіці світу, повинні внести суттєвий і відповідний вклад у справу зменшення впливу на клімат майбутнього.

ЗАКЛИКАЄ, кооперативні організації, що є членами Міжнародного кооперативного альянсу, до:

 1. виміру і зменшенню парникових газових емісій, які утворюються внаслідок їх господарської діяльності;
 2. спілкування, надання інформації та мотивування своїх членів дотримуватися такого життєвого стилю, який веде до зменшення викидів вуглецю;
 3. використання політичного впливу та впливу членів кооперативів для стимулювання уряду на виконання конструктивної ролі у кіотських переговорах, що відбуваються, і визнання необхідності суттєвого та швидкого зменшення глобальних емісій.

      

Резолюція: Захист дітей від насильства

Представлено національною кооперативною спілкою Туреччини

Генеральна Асамблея МКА

ВИЗНАЄ, що відбулося суттєве збільшення кількості кримінальних вчинків, скоєних дітьми та підлітками за останні декілька років по всьому світі.

УСВІДОМЛЮЄ, що негативний ефект від фантастичних фільмів і комп’ютерних ігор, що містять елементи насильства, а також шоу з кривавими бійками, що йдуть під назвами спортивних подій, є установленим фактом, який було визнано всіма спеціалістами.

ВИЗНАЄ, що деякі іграшки для дітей негативно впливають на їх розвиток і коли сімейні проблеми і “життя вулиці”, постають перед дітьми у всій своїй жорстокості, насильство проникає у культуру у вселенському масштабі.

ВИЗНАЄ, що МКА повинен продовжувати відігравати провідну роль у цій сфері, що буде відображенням поваги до кооперативних цінностей.

УСВІДОМЛЮЄ невідкладну необхідність втручання уряду у вирішення даної проблеми та прийняття на себе соціальної відповідальності. Кооперативи також відповідальні за розвиток відчуття миролюбства і братства у спільноті, в якій вони існують і займаються економічним розвитком, вони також мають, у свою чергу, співпрацювати з урядами.

ЗАКЛИКАЄ до створення робочої групи для детального обговорення даної проблеми, вироблення конкретних пропозицій і створення контактів із ООН та Європейським Союзом із метою посилення боротьби та досягнення кращих результатів.

      

Інтерв'ю з президентом МКА Івано Барберіні: Кооперативи збираються разом у Сінгапурі

(Сюзанна Хендерсон говорила з президентом МКА Івано Барберіні про його сподівання на позитивні результати від Генеральної Асамблеї 2007 р.)

– Пане Барберіні, які Ви маєте сподівання на результати роботи теперішньої Генеральної Асамблеї?

– ...Я б хотів, щоб Генеральна Асамблея стала сприяла натхненню і підтримці процесу змін у рамках глобального кооперативного руху. На сьогодні таких змін у світовій кооперації відбувається багато. Це стосується системи комунікацій, ініціативи Global 300, реструктуризації МКА – всі вони, на мою думку, є дуже важливими. Останнє питання вимагає від нас проведення спеціальної Асамблеї у наступному році.

Генеральна Асамблея, що відбувається у Сінгапурі, зібрала кооператорів і представників кооперативів для того, щоб разом працювати протягом тижня, обмінятися новими ідеями, знаннями і загальними завданнями, що постають перед світом як важливі проблеми сьогодення. Я з задоволенням відмічаю, що понад 1000 делегатів з багатьох регіонів світу візьмуть участь у роботі Асамблеї. Це дає нам можливість послухати доповіді про різні види діяльності кооперативних організацій з різних регіонів, секторів і тематичних комітетів.

Ми повинні осучаснити рух, щоб задовольнити вимоги та виклики світу, який так швидко змінюється і знайти відповідні рішення. Тема нашої Асамблеї – інновації у бізнесі – актуальна і важлива проблема сьогодення. Якщо ми вважаємо, що ідеї є нашим найважливішим ресурсом, то ідея надання жінкам і молодим людям можливості реалізувати себе в нашій організації теж означає інноваційні та радикальні зміни у політиці, стратегії і місії, яку ми здійснюємо, як і ті, що стосуються новітніх технологій і бізнесу.

Нам необхідно переглянути ролі, які ми виконуємо, проаналізувати, чому ми заслуговуємо на підтримку людей. Ми повинні переглянути наше ставлення до кооперації і кооперативів – визначити аргументи правомірності нашого існування. Це найбільш важливе питання, я переконаний, що ми знайдемо на нього позитивну відповідь.

Важливі зміни стосуються аспекту культури. В людській природі закладено протистояння змінам. Кооперативні рішення повинні базуватися на основі консенсусу, а не на авторитарному підході. Однак це не стосується рішень, які приймаються у бізнесі.

Глобалізація руйнує місцеві традиції. Глобальний капіталізм розглядає соціальні організації, включаючи кооперативи, які мають територіальне коріння як перешкоду для розвитку. Оскільки національні уряди залежать від капітальних інвестицій, що характеризуються багатонаціональністю характер, то яка країна може відмовитись від таких можливостей для розвитку? Звичайно, це може стати певною складністю для кооперативного руху і також загрозою нашому росту, якщо ми не будемо сприяти підвищенню життєвих стандартів.

У Мозамбіці та Китаї, де ВВП зростає неймовірними темпами, відповідний ріст у гуманітарній сфері відсутній. На відміну від цього, кооперативний розвиток пов’язаний із покращенням життєвих стандартів. Як ми піклуємося про дерево, що росте, так кооперативи мають піклуватися про розвиток людини.

Кооперативи здобули позитивні результати, що стосуються сталого розвитку місцевих спільнот. Вони працюють із людьми і мені б хотілося визначити цей процес як асоціативний розвиток, результатом якого є створення сприятливого середовища для економіки. Кооперативи повинні впливати на цей процес через освіту, ресурси, співробітництво, створення дійсно демократичного способу життя.

Також необхідно довести цю інформацію до наших шановних членів, які не мали змогу безпосередньо брати участь у цій Генеральній Асамблеї. Наша команда, що займається питаннями комунікації, разом з ініціативою ГА Онлайн і ГА Дайджест будуть передавати новини й інформувати про кооператорів світу.

      

Global 300 у фокусі уваги

Експерти національних засобів масової інформації були запрошені приймаючою організацією Сінгапурських кооперативів для того, щоб розповсюдити інформацію про Кооперативну Асамблею і привернути увагу преси. Журналісти й аналітики бізнесу, зокрема, були вражені глобальним масштабом кооперативного руху і цифрами стосовно товарообігу кооперативів, що ввійшли до поновленого переліку Global 300.

Безумовно, дані дослідження довели, пояснює директор ініціативи Global 300 Гаррі Кронан що, які б дебати не велися відносно найкращої моделі бізнесу майбутнього, кооперативи заслуговують і, безперечно, вимагають значно більшої уваги. Цього року перелік доповнився кооперативами, які були визначені організацією “100 найкращих кооперативів, що розвиваються” та Комітетом кооперативних досліджень, підкреслюючи те, що кооперативи сприяють фінансовій і соціальній стабільності національних економік.

Усе більше, особливо там, де вільний ринок не зміг забезпечити базові послуги (освіта, медичне обслуговування, соціальна підтримка, громадський транспорт, доступне енерго- та водопостачання, фінансові послуги для сільської бідноти), кооперативи заповнюють цю прогалину.

У деяких регіонах (Еміліо Романа, Італія), 60 % медичних послуг надаються кооперативами, водночас мережа кооперативних підприємств досягла значних результатів розвитку регіонів, перетворивши його з найбіднішого регіону Італії у 70-х рр. на найзаможніший у 2005 р.

Сінгапур розглядається багатьма як цікавий приклад кооперативної відмінності, два підприємства якого увійшли до переліку Global 300. Вони обидва є членами групи NTUC, поєднуючи у своїй політиці соціальну відповідальність з економічною рентабельністю, повернули 65 млн. сінгапурських доларів членам своїх організацій і місцевих спільнот у вигляді спонсорських дотацій і соціальних програм протягом 2006 р. “Успіх нашої соціальної програми зумовлений нашим комерційним успіхом, – відмітив пан Сіа, голова СНКФ, – Але ми можемо виконати наші соціальні зобов’язання, лише залишаючись високоприбутковим і конкурентноспроможним бізнесом. Крім цього, успіх мікрострахування, зокрема страхової компанії Takaful Islamic, забезпечив зростання їх долі на глобальному страховому ринку до 25 %, а доля молочних фермерських кооперативів становить 33 % від світового ринку молочних продуктів”.

Крім соціальних зобов’язань, багато кооперативів посідають лідируючі позиції у ключових питаннях екології і сталого розвитку. Девід Кук, голова програми “Крок природи”, дав такий коментар: “Представники багатьох національностей, з якими ми працюємо сьогодні, тільки починають розуміти концепцію сталого розвитку. Тому кооперативи мають їх багато чому навчити щодо сталого розвитку місцевої спільноти та соціальної відповідальності”.

      

Голова Сінгапурської Національної Кооперативної Федерації пан Сіа Кіан Пен: “Робіть правильно, щоб роботи добре!”

Сіа Кіан Пен, член Правління МКА і голова Сінгапурської Національної Кооперативної Федерації з оптимізмом дивиться на майбутнє кооперативів як в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, так і в усьому світі. “Як бізнес, основою якого є соціальна місія, ми є унікальним явищем. Така соціальна зумовленість є не тільки нашою сутністю, але й дає нам певні конкурентні переваги. У сучасному світі, коли корпоративна соціальна відповідальність у бізнесі стала реальністю, той факт, що соціальна відповідальність для кооперативів не просто не є новим явищем, а фактично є фундаментальною основою нашого існування, дає нам конкурентні переваги як у ринковій діяльності, так і у сталому розвитку”.

У Сінгапурі найбільш конкурентна економіка світу, яка постійно відчуває вплив з боку „здорового” кооперативного сектора. “Сінгапур має дуже відкриту економіку і бізнесорієнтований уряд. Немає значення, до якого типу належить бізнес, включаючи і кооперативний, якщо кооперативи працюють добре і мають гарний менеджмент, у них є всі можливості для процвітання”, – сказав пан Сіа.

Взаємозв’язок між економікою країни і діяльністю кооперативного сектора відображений у переліку кращих компаній Global 300, що свідчить про значний вплив кооперативного руху в світі, і ця тенденція залишається незмінною. Важливим є і те, що кооперативи повинні впливати на самих споживачів. У Сінгапурі ми маємо приклади успішних кооперативів, що працюють як сімейний бізнес. Вони ефективно використали унікальність свого продукту на ринку і отримали репутацію компаній, які роблять великий соціальний внесок і мають суттєвий соціальний вплив. Такі кооперативи були визнані потужними та стабільнодіючими організаціями, що не забули про своє коріння. У нашому бажанні бути конкурентноздатними у складному діловому оточенні, як кооператори, давайте не будемо забувати, що ми хочемо робити правильно для того, щоб робити добре. 

      

Новини з Правління МКА від генерального директора пана МакДональда

“Я хочу скористатися можливістю представити проект стратегічного плану на чотири роки. Правління погодилось з його змістом і обсягом, але враховуючи те, що спеціальне засідання Генеральної Асамблеї відбудеться у 2008 р., після затвердження, план ще раз буде представлений у 2009 р.

Наступний рік стане роком переходу до нової структури, що вже ухвалена і впроваджується в життя. Моя роль у підготовці Глобальних Планів на період 2009–2013 рр. полягатиме у проведенні консультацій з чотирма регіонами та їх директорами для з’ясування регіональних планів і їх узгодження для представлення Правлінню як єдиного документа. План включає перспективну діяльність дев’яти секторальних організацій. Кінцевий варіант буде представлено у доповіді після проведення консультацій з усіма зацікавленими сторонами для ухвалення Генеральною Асамблеєю та внесення пропозицій на спеціальному засіданні Генеральної Асамблеї у наступному році. Консультаціями передбачено розгляд положень про глобальний МКА і нову формулу сплачення внесків.

Представлений Гаррі Кронаном список 300 найкращих кооперативних організацій світу та нові ініціативи здійснення комунікацій Правління зустріло аплодисментами. Засідання Правління, що відбудеться у грудні 2007 р., розгляне питання фінансової підтримки програми Global 300 серед інших пріоритетних питань.

Позитивна пропозиція щодо реструктуризації Африканського регіону Правління зобов’язує Секретаріат МКА провести з усіма організаціями-донорами й учасниками Африканського регіону разом з віце-президентом і виконавчими членами засідання, на якому розробити нову кооперативну стратегію для Африканського регіону.

Правління МКА, член Правління Ган-Брітт Мартенсон емоційно висловився щодо питань демократії і зокрема колективного прийняття рішень, а також можливості знаходження консенсусу серед членів Правління: “Я переконаний, сьогоднішнє засідання Правління було дуже успішним і продуктивним, тому що при розгляданні дуже складних питань ми дійшли консенсусу. Одним із таких важливих питань було рішення, пов’язане з кінцевою реструктуризацією Робочих груп, і всі надані рекомендації були ухвалені. Важливим результатом цього засідання стало визнання МКА як єдиної організації міжнародного кооперативного руху.

      

Рух дивиться на майбутнє через молодих іноваторів

14 жовтня 2007 р. розпочала свою роботу Генеральна Асамблея, на якій пролунали голоси молодих кооператорів. Більш ніж 150 молодих кооператорів із 18 країн світу зібралися разом на Глобальну Молодіжну конференцію в Сінгапурі.

Сіа Кіан Пен, голова СНКФ, привітав делегатів, а президент МКА Івано Барберіні звернувся до членів конференції з вітальним словом: “Молоді лідери можуть допомогти в інноваційній справі, їм необхідно надати відповідну підтримку та можливості. Якщо молоді люди мають інноваційний дух, а літні – досвід, це є нашою подвійною перевагою”.

Доктор Хейген Генрі, голова кооперативного відділу МОП, виступив із доповіддю “Кооперативні інновації і молодь”, потім виступив з доповіддю “Стимули молодіжного працевлаштування” виступив доктор Фу Хуинх, представник МОП Азіатсько-Тихоокеанського регіонального офісу, управляючого директора організації “77th Street” Сінгапуру. Темою доповіді пані Елін Чу було соціальне підприємництво.

Пані Чу розповіла делегатам про те, що “...кооперативні лідери – звичайні люди, які просто обрали для себе шлях, відмінний від супердетермінованості, коли слово “неможливо” трактують як “я можу”.

На секції молоді люди обмінялися думками й ідеями з доповідачами. Делегати LEGA Co-op (Італія) зробили презентації з членами молодіжного відділення МКА Хуаном Карлосом Коартосом, де представили ідеї активного залучення молоді до вирішення питань кооперативного сталого розвитку.

Тео Сей Хон, голову Молодіжного комітету Азіатсько-Тихоокеанського регіону МКА, було обрано новим представником молодіжного відділення до Правління МКА, замість Хуана Карлоса. Тео подякував за довіру та сказав, що з великим бажанням буде виконувати свої представницькі обов’язки у Правлінні МКА. Делегати Молодіжного відділення МКА візьмуть участь у роботі Генеральної Асамблеї.

      

Секторальні організації МКА

Міжнародна кооперативна сільськогосподарська організація (МКСО)

МКСО була заснована у 1951 р. і є секторальною організацією МКА. До складу цієї організації входять 47 сільськогосподарських кооперативних організацій від 38 країн. Сільськогосподарські кооперативи становлять 36 % від загальної кількості кооперативних товариств, які представлені організаціями-членами МКА. Ці цифри чітко вказують на значну роль даної секторальної організації.

МКСО працює у тісному контакті з організацією продуктів харчування та сільського господарства при ООН, ВТО, Генеральним комітетом з питань сільськогосподарської кооперації при Європейському Союзі, Міжнародною федерацією сільськогосподарських виробників, Європейською Конфедерацією та іншими професійними групами сільськогосподарського сектора.

Голова: пан Чунг Дае-кун.

Міжнародна кооперативна банківська асоціація (МКБА)

МКБА була заснована у 1922 р. національними кооперативними банківськими та фінансовими організаціями. Місія МКБА полягає в тому, щоб робити свій внесок в успішний розвиток зростання та конкурентоспроможності кооперативних банків на ринковому просторі, за рахунок визначення останніх і визнання на світовому рівні їх внеску в економічний і соціальний добробут населення і його спільнот.

Центральний виконавчий директор МКБА підтримує тісні контакти зі світовою радою кредитних спілок (США), Європейською Асоціацію кооперативних банків (Брюссель) і Міжнародною спілкою Раффайзен (Бонн).

МКБА сприяє:

Голова: пан Жан-Луї Бансель (Кредитний кооператив, Франція).

Світові споживчі кооперативи (ССК)

Базова філософія ССК полягає в тому, що споживач має право на отримання продуктів харчування, одягу та житла, які відповідають певним стандартам; мають право на адекватні стандарти безпеки та здорове довкілля, чесну комерційну діяльність, що забезпечує товарами по справедливій ціні, з відповідним різномаїттям і наявністю вибору, доступ до інформації на товари і на обізнаність щодо питань споживчої сфери, а також вплив на економіку через демократичні інститути.

ССК робить усе, щоб розповсюджувати інформацію серед своїх членів і забезпечувати кворум для обговорення питань і обміну цінним практичним досвідом. Вона також сприяє розвитку бізнесу своїх членів.

Голова: пан Боб Берлтон, кооперативи ВБ.

Міжнародна організація рибальських кооперативів (МОРК)

МОРК була заснована у 1966 р. як підкомітет сільськогосподарського комітету МКА і стала незалежною організацією у 1976 р., яка на сьогодні відома як Комітет з рибальства МКА. Сучасна МОРК нараховує 27 організацій у 23 країнах.

Завданнями МОРК є:

Голова: пан Ес Уємура, Зенгіорен, Японія.

Міжнародна організація кооперативів охорони здоров’я (МОКОЗ)

МОКОЗ об’єднує кооперативи, що надають медичні послуги своїм членам, або наймає професіоналів для здійснення медичної практики (лікарів, медичних сестер і т. ін.) або інтегрує споживчі та виробничі кооперативи. Організація була заснована у 1996 р. Завданнями МОКОЗ є:

Голова: доктор Жозе Карлос Гуісадо (Іспанія).

Міжнародна організація житлових кооперативів

Житлові кооперативи МКА – це верхівка світового кооперативного житлового руху. Їх місія полягає в об’єднанні, представництві та наданні послуг міжнародному руху у кооперативному і комунальному житлобудівництву. Члени організації об’єдналися для просування спільних інтересів, що базуються на кооперативних принципах і цінностях у розвитку сталих муніципальних спільнот. Зусиллями житлової організації МКА здійснюється житлове будівництво, націлене на визнання і повагу з боку світових організацій. Житлові кооперативи мають необмежений потенціал і практичні досягнення у забезпеченні доступним житлом, що контролюється клієнтами.

Голова: Майкл Доул'є (США).

Міжнародна організація промислових, мистецьких і сервісних виробничих кооперативів (СІСОРА)

Усі члени Міжнародної організації промислових, мистецьких і сервісних виробничих кооперативів об’єднуються представницькою організацією виробничих кооперативів із різних секторів бізнесу: будівельного, промислово-виробничого, загальносервісного, транспортного, інтелектуального, мистецького, охорони здоров’я, соціального забезпечення і т. ін. Це об’єднання існує для підтримки кооперативів усіх вищезгаданих секторів бізнесу. Більшість із цих кооперативів є виробничими кооперативами, де члени кооперативу є водночас робітниками даного підприємства. Ось чому в них існує чітко визначені трудові відносини, які звуться “трудовою власністю” і відрізняються від традиційного уявлення про працівника або підприємця.

СІСОРА нараховує 57 організацій-членів з 39 країн і постійно поповнюється за рахунок нових національних організацій подібного кооперативного типу. Наприклад, у 2002 р. вони з’явилися у Словенії, в 2003 – у Південній Кореї, в 2004 – у Сполучених Штатах.

Голова: Жав’єр Салаберрія (Конфедерація кооперативів, Іспанія).

Міжнародна асоціація з туризму (МАТ)

Кооперативи, що входять до Міжнародної асоціації з туризму, діють як міжнародна мережа туристичних кооперативів або компаній, що є власністю кооперативів. МАТ тісно співпрацює з Міжнародним туристичним бюро. До переваг, пов’язаних з членством в даній організації, відносяться такі:

Голова: Маурізіо Даволіо (ЛегаКооп, Італія). 

      

Глобальний бізнес: Світова кооперативна виставка МКА-Експо

23-25 жовтня 2008 року, Лісабон, Португалія

МКА разом із торговим кооперативним ярмарком організують першу офіційну світову експозицію і торговий ярмарок для просування кооперативного бізнесу та створення більш конкретного уявлення про кооперативи. “Унікальною ділової пропозицією для всіх кооперативів світу є можливість взаємодії і участі у роботі торгового ярмарку для збільшення кількості споживачів і залучення нових клієнтів та постачальників”, – сказав Луї Бранко, президент торгового ярмарку Fenacoop.

“Ярмарок це унікальний засіб розвитку взаємовідносин між тими, хто поділяє цінності кооперативного руху і комерційного обміну. Він ефективно представляє кооперацію як сучасну ділову систему з прогресивною культурою, що відкрита світовому суспільству”, – відзначив Івано Барберіні, президент МКА.

Весь виставковий простір буде надано виключно членам МКА з усіх секторів бізнесу, а сам ярмарок відкриється для всіх бажаючих, а також комерсантів з метою розповсюдження кооперативних ідеалів і демонстрації масштабу діяльності, а також кооперативної моделі, що відповідає вимогам сучасності.

МКА-Експо буде поділена на п’ять головних секцій: світовий павільйон з експозицією, яка надасть уявлення про майбутнє кооперативного руху, і чотири континентальних павільйони, що дозволять членам МКА представити свій бізнес. Додатково до експозицій пройде “Бізнес-форум”, у рамках якого будуть проведені семінари, круглі столи, конгреси з проблем біоенергетики, який зосередить свою увагу на новітніх технологіях, інвестиціях, ринках і комерційній політиці кооперативів у сфері біоенергетики та ринку етанолу.

Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт організаторів МКА Експо: http://www.icaexpo.coop

      

Тематичні комітети МКА

МКА має 4 Тематичні комітети, що дозволяє членам МКА зосереджуватись на питаннях кооперативних досліджень, засобів комунікації, розвитку людських ресурсів і питаннях гендерної рівноправності. Діяльність кожного комітету скеровується його членами на демократичних засадах і підтримується МКА.

Комітет з кооперативних досліджень (ККД)

Комітет МКА з кооперативних досліджень є мостом, що з’єднує академічні дослідження і кооперативний світ. Метою Комітету є підтримка дій з розповсюдження результатів дослідницької діяльності, доведення цих результатів до менеджерів і кооператорів таким чином, щоб їх можна було впроваджувати у сучасну кооперативну практику. Наприклад, питання стосовно соціального аудиту, кооперативних принципів, інновацій, глобалізації і місцевого виміру кооперативів, розвитку кооперативних переваг і утворення кооперативів нового типу вивчалися як з погляду практики, так і теорії. ККД проводить щорічні науково-дослідницькі конференції, як на глобальному, так і на регіональному рівнях.

Голова: пані Лоу Хаммонд Кетільсон, Університет Саскатчеван, Канада.

Комітет з питань комунікації (КПК)

Комітет визначає свою роль як особливо важливу у розповсюдженні інформації про кооперативну діяльність. МКА давно вже визначився з необхідністю існування комунікативних зв’язків і продовжує сприяти розповсюдженню інформації про кооперативи, застосовуючи механізми, що притаманні даному комітету. Завдання Комітету такі:

Голова: пані Каролін Наетт (Франція).

Комітет з розвитку людських ресурсів (КРЛР)

Глобальний Комітет РЛР МКА надає освітні послуги, здійснює і інформує керівництво про кооперативну освіту та підготовку спеціалістів для практичної діяльності у сфері розвитку людських ресурсів, кооперативного лідерства та кооперативного менеджменту. Він також забезпечує можливість обміну ідеями та практичним досвідом з метою підвищення соціальної та економічної ефективності кооперативів.

Мережа глобального КРЛР була створена Національною кооперативною спілкою Індії та Національним інститутом кооперативного менеджменту у співробітництві з Комітетом РЛР МКА. Метою даного Комітету є просування, підтримка ініціативи та програми РЛР у рамках кооперативів і кооперативних організацій на світовому, регіональному, національному та місцевому рівнях для підвищення їх соціальної та економічної ефективності.

Голова: Ехуда Паз (Ізраїль).

Комітет з гендерної рівноправності (КГР)

Комітет з гендерної рівноправності МКА є тематичним комітетом, що сприяє набуттю рівноправності між жінками та чоловіками, а також гендерній інтеграції у кооперативний рухові і суспільстві. Раніше він був відомий як Глобальний жіночий Комітет МКА.

Комітет проявив себе як найактивніший у формулюванні пріоритетів МКА. Він запропонував стратегію МКА з просування гендерної рівноправності (2000) та стратегію МКА по боротьбі кооперативів з ВІЧ-СНІД (2004). Обидві програми було ухвалено Правлінням МКА.

Комітет працює зі структурами МКА на глобальному, регіональному та секторальному рівнях з питань втілення гендерної стратегії МКА у практику та бере участь у обговоренні питань, які містять гендерний компонент. Комітет активно проявив себе у зборі статистичних даних, що стосуються гендерних питань для надання інформації, яка відбиває ситуацію відносно становища жінок у кооперативному русі. На сьогодні Комітет змінив свою назву і знаходиться у пошуку нових членів як з боку жінок, так і чоловіків.

Голова: пані Стефанія Марконе (ЛегаКооп, Італія).

      

Global 300 повідомляє про товарообіг у 2007 р. в 1 млрд. доларів США

Опублікована інформація у місцевій і міжнародній пресі та оприлюднена на азійському телевізійному каналі новин, свідчить про те, що обігові кошти Global 300 за 2007 р. налічують 9 млрд. доларів США, а товарообіг становить 1 млрд.

Гаррі Кронан, директор Global 300 МКА, так прокоментував цю подію: “Кооперативи є важливою складовою економіки світу. Більшість із них існує вже понад 100 років і має багаторічні перспективи. Кооперативи надають послуги своїм членам, задовольняючи їх потреби та відстоюють їх інтереси з самого початку свого існування. І незважаючи на локальне підґрунтя, кооперативи є конкурентноспроможними на глобальному просторі. Вони демонструють корпоративну соціальну відповідальність з самого першого дня їх створення”.

Івано Барберіні, президент МКА.

“Створення такої важливої порівняльної бази даних, яка існує в рамках Global 300, і за такий короткий період часу – дійсно вражає. Я хотів би подякувати співробітникам МКА, особливо Гаррі Кронану, за їх наполегливі зусилля, натхнення і відданість проекту, який уже почав працювати”.

Іан МакДональд, генеральний директор МКА.

“Global 300 лише підтвердив те, що ми знали про кооперативи. Ми вже стомилися чути від урядів, що кооперативи є корисними лише для бідних. На глобальному просторі кооперативи надають 100 млн. робочих місць, а це на 20 % більше, ніж усі транснаціональні компанії разом. Питання власності є ключовим. Кооперативи є власністю своїх членів, а не власністю інвесторів. Global 300 свідчить про те, що кооперативи як вагома складова світової економіки за обсягом еквівалентна економіці Канади. Кооперативи знайшли відповіді та рішення багатьох проблем, що постають перед сучасним світом”.

Албан Д’Амур, виконавчий директор групи Дежардан, Канада.

“Я отримав відчуття задоволення, коли дізнався, що за результатами цього року наша група Дежардан посіла 13-те місце у світі. Сучасні споживачі цінують такий бізнес, який керується етичними й соціальними нормами, а це саме той аспект, у якому ми досягли найкращих результатів. Global 300 – це потужна модель, яка дає урядам уявлення про ефективні альтернативи, що існують у світовому бізнесі та потребують певного захисту. Економічні та соціальні питання – це складова ДНК кооперативів перш за все тому, що ми задовольняємо потреби своїх членів, а не тільки керуємось ідеєю набуття прибутку. Ми сподіваємося залишатися на цих позиціях ще не менше 100 років”.

Сіа Кіан Пен, голова СНКФ.

“Кооперативи Сінгапуру є складовою частиною усіх кооперативів. Я щасливий тим, що у цьому році до переліку Global 300 внесено два Сінгапурських підприємства. Оскільки організації були внесені до нього на підставі показників економічної діяльності за 2005 р., я напевно знаю, що на сьогодні ми стали ще міцнішими і тому сподіваюся, що у наступному році наші позиції будуть ще кращими. Наприклад, товарообіг одного з наших підприємств сягнув рівня 1075 млрд. доларів, прибуток становив 41 млн. доларів, з якого майже одна третина була повернута членам кооперативу та місцевій спільноті”.

Жан-Луі Бансель, голова Міжнародної кооперативної банківської Асоціації (МКА БА).

“Global 300 є дуже важливою ініціативою, тому що дає нам підстави відчувати себе масштабними і залишатися при цьому кооперативними. Global 300 також свідчить про те, що багато сімейних підприємств насправді є кооперативами. Це піднімає імідж руху в цілому. Замість того, щоб поділяти рух на малі й великі кооперативи, я вважаю, що дана ініціатива дає можливість великим кооперативам пишатися своїм кооперативним статусом і стимулює їх до більш тісного спілкування з кооперативами іншого рівня”.

Секторальний склад Global 300 у відсотковому співвідношенні:

Сектор продуктів харчування і сільськогосподарської продукції становить 30; споживчий – 26, страховий – 23, банківський – 16. Представникам інших секторів належить 5 %.

НКБ повідомляє про результат діяльності ста кращих кооперативів США

Сталий розвиток,.. надання повноважень,.. відповідальне ставлення до місцевої спільноти... – це найбільш актуальні та популярні цінності сучасного бізнесу.

Але ці цінності не є новими для більш ніж 20 тис. національних кооперативів США. Кооперативи – це підприємства, власність яких належить споживачам у більшій мірі, ніж інвесторам з Уолл Стріт, і живуть вони з цими принципами десятиріччями.

Кооперативи з відкритістю сприймають зусилля компаній-інвесторів, які спрямовують свою діяльність на захист навколишнього середовища і все більше включаються у діяльність місцевих спільнот.

Згідно з даними річного звіту, який було оприлюднено НКБ, у 2006 р. 100 кооперативних організацій з найвищим рівнем доходів внесли понад 150 млрд. доларів свого сукупного прибутку до економіки США. Це на 11 млрд. доларів більше ніж у 2005 р., що свідчить про постійний ріст у цьому секторі.

“Бажання і можливості кооперативів брати участь у екологічних програмах знаходять підтримку і суттєвий позитивний відгук громадськості”, – сказав Шарль Шнайдер, президент і виконавчий директор НКБ.

“В цьому році у нашому переліку з’явилися дев’ять нових кооперативів, а їх сукупний дохід з 2005 р. виріс на 11 млрд. доларів. Навіть коли більшість підприємств зіткнулися з фінансовими проблемами, кооперативи продовжували позитивно впливати на економіку США, як і на навколишнє середовище”.

      

Проект реконструкції після цунамі

Історична угода була підписана 16.10.2007 р. між Сіа Кіан Пеном (СНКФ) і Кристофором Чуа, секретарем Сінгапурського товариства Червоного Хреста про надання гранту на реконструкцію після цунамі в Індонезії у розмірі 400 тис. доларів.

Залфіні Люхаммед, виконавчий директор СНКФ, забезпечує дію цього гранту, 80 % якого виплачується сінгапурськими донорами до Азійського фонду Приливної хвилі. Він здійснює співробітництво з Аді Сасано (кооператив Dewan), керівником індонезійської кооперативної організації, доля якої становить 20 % у півмільйонному проекті.

Крістофер Чуа з організації Червоного Хреста подякував Зулфіки Мохаммеду за його відданість і наполегливість у пошуках джерел фінансового забезпечення проекту, який буде здійснюватися у тісному співробітництві між двома кооперативами.

Лі Шилл Кван, регіональний директор Азіатсько-Тихоокеанського Регіону МКА, назвав це найкращим прикладом співробітництва між кооперативами, який дає уявлення про дію інших проектів такого типу, які фінансуються членами МКА у Великій Британії, Ізраїлі, Китаї і є відгуком на звернення МКА.

Аді Сасано додав, що існуюча дружба між окремими особистостями стала відправною точкою для подальшого співробітництва та позитивних результатів у справі подолання непередбачуваних наслідків руйнівного цунамі 2004 р. і землетрусу.

      

Людські ресурси як життєво важливий компонент для кооперативного майбутнього

Те, що розвиток людських ресурсів є головним питанням для тривалого та сталого розвитку світового кооперативного руху, було підтверджено на симпозіумі, що проводився комітетом з людських ресурсів. у ході семінару “З поглядом на майбутнє: як комітет із розвитку людських ресурсів може сприяти кооперативам сьогодні” обговорювалися важливі питання освіти в кооперативах, що стосуються підготовки рядових членів, менеджерів і керівників вищої ланки. Голова комітету розвитку людських ресурсів МКА Єхуда Паз сказав, що рівень проведених дискусій і обговорень на семінарі був “першокласним” і визначив важливість розвитку людських ресурсів для кооперативного розвитку сьогодення.

“Виключна репрезентативність кооперативних керівників і експертів РЛР на сьогоднішньому семінарі вказує на важливість ролі, яку у практичній діяльності відіграє РЛР для кооперативного руху. У наших надзвичайно цікавих обговореннях взяли участь найбільш представницькі фігури ГА – генеральний директор МКА Ян МакДональд та Сіа Кіан Пен, голова Сінгапурської Кооперативної Федерації. Хейген Генрі – голова кооперативного відділення МОТ, зробив одну зі своїх презентацій на нашому семінарі, що пройшов у рамках ГА”.

Пан Паз повідомив, що на засіданні було знайдено загальний консенсус по просуванню РЛР на регіональному, національному та міжнародному рівнях, що підтримується доброю волею, взаєморозумінням і, дуже важливо, фінансовою підтримкою.

Комітет відзначає, що проведене засідання було особливо важливим для просування центру кооперативного навчання (ЦКН). МОТ запевняє, що у контексті своїх програм розвитку, вона буде підтримувати ЦКН.

      

Кооперативи та боротьба за мир

(Підготовлено Джой Еммануель та Яном Макферсоном)

“Кооперативи та боротьба за мир” – це збірка статей, що представлена експертами з кооперативних досліджень і практичними працівниками кооперації світу. Автори діляться своїм досвідом, знаннями та баченнями щодо викликів, з якими вимушені рахуватися кооперативи при вирішенні великої кількості проблем, і того, яким чином кооперативи та їх регіональні організації реагують і сприяють позитивному і сталому розвитку суспільства (копію можна замовити в режимі онлайн: www.bcics.org).

      

Кооперативна дилема – зміна організаційної форми

(Підготовлено Жоржем Соузом та Роджером Германом. Публікація Центру кооперативних досліджень)

Як з академічного, так і практичного погляду, ця книга приваблює увагу, оскільки піднімає питання першорядної важливості щодо кооперативних і неприбуткових організацій, підготовки спеціалістів і тих, хто формує політику. Дванадцять прикладів з практики кооперативної діяльності Канади, Австралії, Ірландії та Сполучених Штатів дають можливість розглянути та проаналізувати процеси і фактори, що ведуть до зміни організаційної структури, включаючи мутуалізацію, демутуалізацію та ремутуалізацію.

Мутуалізація – переконання, що взаємодія є суттєвим фактором у досягненні соціального благополуччя.

      

Бізнес університетських кооперативів

З нагоди 13-го засідання підкомітету споживчої кооперації МКА з питань кооперативів, що надають освіту на рівні університету та коледжу у Азійсько-Тихоокеанському регіоні, підкомітет відвідав багатоцільове кооперативне товариство при Національному університеті Сінгапуру. 32 молодих кооператори з семи країн відвідали книжковий магазин і магазин ІТ, а також взяли участь у жвавій дискусії. Це була гарна нагода для учасників краще ознайомитися з роботою університетського кооперативу.

      

Університетські кооператори вивчають стратегії

Понад 80 молодих делегатів від вісімнадцяти країн зустрілися на семінарі й обмінялися ідеями, баченнями, а також висловили своє ставлення до труднощів, що існують в організації і управлінні університетськими кооперативами в країнах, які вони представляють.

Професор Поо Джі Сві з Національного університету Сінгапуру звернувся до делегатів з вітальним словом. Декілька учасників і Індії, Непалу, Індонезії, Канади, Росії, Філіппін і Таїланду представили свої доповіді. Правін Жозеф зробив презентацію щодо можливості створення університетських кооперативів у Арабських Еміратах і розповів про коледжі та школи, які існують у ОАЕ. Була також проведена сесія в режимі питань і відповідей, на якій делегати дізналися про інноваційні послуги, які надаються японськими університетськими кооперативами.

Том П’єрсон, виконавчий директор ПАСК:

“Північно-Американська студентська кооперація (ПАСК) знаходиться тут, щоб поділитися найкращим досвідом і обговорити роль, яку відіграють молодіжні кооперативи. Для нас це також є нагодою спілкування з представниками інших студентських кооперативів. Наша Федерація надає студентам кооперативне житло протягом 60 років. І я можу сказати, що даний сектор постійно зростає. Сталий розвиток для нас є притаманним явищем і ми не відчули на собі іпотечної кризи, що триває у США”.

Пафат Парічарн, помічник директора Таїландської споживчої кооперативної федерації:

“Ми повинні дивитися у майбутнє не тільки тому, що молоді люди пов’язані з майбутнім нашого руху, але і тому, що ми пов’язуємо своє майбутнє з перевагами, що надаються нашими організаціями, які піклуються про свої товариства. Майбутнє – за кооперацією. Генеральна Асамблея корисна, тому що дає нам шанс поділитися кращим досвідом, технологіями та знайти ключ для вирішення проблем”.

      

Рибальські кооперативи у сприянні солідарності

Масакі Сато, секретар Міжнародної кооперативної організації з рибальства, відповів на запитання дайджесту ГА щодо результатів пленарного засідання, яке відбулося 16 жовтня.

“Перш за все ми ухвалили та підписали дві резолюції. Перша резолюція стосується методики підрахування негативного впливу від підвищення цін на пальне. Внаслідок підвищення цін на пальне, ціна тралового рибальства підвищилася на 40 % і відповідно призвела до втрати прибутку, а це для нас дуже важливе питання”, - сказав пан Сато.

Друга резолюція стосується доступу на ринок несільськогосподарської продукції – ДРНП. “Хоча СОТ ще не виробила остаточної резолюції щодо ДРНП, ми наполягаємо на необхідності зробити так, щоб, доки СОТ буде займатися регулюванням рибальської продукції, це регулювання сприяло покращенню соціально-економічного статусу риболовів, які займаються ловлею риби у невеликих масштабах. Засідання ухвалило ці резолюції на прохання членів організації з метою діяти на підтримку рибальського кооперативного сектора і його менеджменту при вирішенні проблем управління,” – сказав пан Сато.

Із 27 членів кооперативної міжнародної організації з рибальства, що представлені 24 країнами, були присутні 10 організацій-членів комітету із 10 країн, які мають право підпису резолюції. Президент МКА Івано Барберіні і Генеральний директор МКА Іан МакДональд взяли участь у пленарному засіданні, а Жав’єр Салаберія, директор кооперативу Мондрагон, та Жан Луі Бансел були рекомендовані як представники даної організації до Правління МКА.

Пан Сато серед пріоритетів даної організації назвав дії, що спрямовані на управління ресурсами та зміцнення солідарності між членами рибальських кооперативів. Засідання погодилося з тим, що необхідно підсилювати кооперативні зв’язки в рамках МКА. Наступного року щорічне засідання МКОР відбудеться у Ханої в рамках проведення Регіональної Асамблеї Азійсько-Тихоокеанського Регіону. Ікухіро Хатторі було обрано головою МКОР замість Шойї Іємура, який подав у відставку.

      

Дослідження демонструють соціальні зміни у лавах кооперації

Симпозіум, який було проведено Міжнародним комітетом з досліджень МКА, засвідчив, що інновації у кооперативних організаціях сприймаються по-різному.

Лоу Кеттільсон, голова комітету, сказав: "Презентації підтвердили, наскільки важливим було включення до порядку денного питання інновацій у кооперативному бізнесі для підкріплення і відображення суті кооперативної ідентичності. Дійсно, є унікальним у сфері інновацій у кооперативах те, що вони пов’язані соціальними трансформаціями, які відображають не тільки зміни у технологіях, але й у ставленні до балансу влади. Оскільки дослідження є життєво важливими для захисту прав кооперативного руху, то для кооператорів, що займаються дослідницькою роботою, важливим є доведення правильності їх методології і правомірності отриманих результатів”.

Пан Лоу також повідомив, що існує необхідність у проведенні порівняльних досліджень для демонстрації такого феномену як всесвітня кооперація.

Ян Макферсон, директор Британського Колумбійського інституту кооперативних досліджень Університету Вікторії відмітив, що презентації ясно демонструють важливість досліджень як стратегічного механізму загального кооперативного розвитку. “Сподіваюся, що процес інтеграції між різними дослідницькими організаціями МКА вже розпочався. Це важливо для розуміння необхідності внесення цього пункту до порядку денного, оскільки розвиток процесу інтеграції безпосередньо впливає на кооперативний рух і одночасно дозволяє науковцям підтримувати певну незалежність від галузей, які вони обрали для вивчення”.

      

Жінки-кооператори обговорюють питання ефективного керівництва

Питання ефективності й інновації, що стосуються здійснення керівництва, обговорювалося на засіданні жіночих кооперативів, яке відбулося 17 жовтня. Близько 50 представників з десяти країн зібралися на шостому засіданні Регіонального жіночого комітету Азіатсько-Тихоокеанського регіону МКА. Доктор Лоу Гуаттін, доцент Національного інституту освіти Сінгапуру, виступила з головною доповіддю. На засіданні були присутні консультант з питань гендерної програми МКА, регіональний директор МКА АП, голова Комітету гендерного рівноправності. Було визнано, що із 13 країн-членів комітету 9 країн набули певного прогресу у процесі інтеграції гендерних програм.

      

Генеральна Асамблея користується нагодою

Зулкіфлі Мохаммед, генеральний директор Національної кооперативної федерації Сінгапуру та Голова ГА скористався нагодою, щоб висловитися про початок роботи ГА–2007: “Я дуже задоволений тим, що представники 69 країн зібралися для проведення Генеральної Асамблеї. Ми знаємо, що глобальний кооперативний світ подібний до міні-організації Об’єднаних Націй. 1050 делегатів зареєстровано для участі у роботі ГА. Делегати прибули з Танзанії і інших регіонів Африки, Середнього Сходу та Ірану, із Росії, Казахстану, Білорусії, України, Австралії, багатьох країн Європи включаючи Фінляндію та Італію, із далеких країн Тихоокеанського регіону. Є і делегат із Гаїті, єдиний шлях, яким можна дістатися, пролягає через Австралію. Щодо результатів ми б хотіли заявити світові про важливість кооперативного руху. Статистика Global 300 свідчить про те, як сильно кооперативи впливають на життя людей у діловому та соціальному плані”.

      

Резолюція з питань зміни клімату

Інтерв'ю Боба Берлтона , голови Кооперативної Групи ВБ, Президента споживчих кооперативів світу.

– Що спонукало Вас написати проект резолюції до ГА?

– Ця проблема турбує мене особисто з того часу, як я ознайомився з працею “Незручна правда”, яку написала Ала Гора. Я усвідомив, що кооперативи могли б і повинні щось зробити у цьому напрямку. Кооперативам притаманна соціальна відповідальність. Зміна клімату постає як зростаюча глобальна проблема, яка у тій чи іншій мірі впливає на людей, і ми маємо об'єднатися, щоб діяти разом.

– Що можуть зробити кооперативи?

– Принаймні, три кроки, на мою думку. Перший крок – власні дії, які кожен із нас робить для зменшення викидів вуглецю. Другий крок пов'язаний з тим, що кооперативи можуть зробити разом, по-перше, надати своїм членам інформацію щодо існуючої проблеми, по-друге, націлювати їх на відповідальні дії, по-третє, найбільш суттєвий крок – лобіювати це питання на рівні уряду. В цьому напрямку кооперативи ВБ набули певних результатів, розробили документ про зміни клімату.

Я абсолютно переконаний, що проблема зміни клімату та соціальна відповідальність є подібними до проблеми "крейди в борошні" чи "скельної породи у вугіллі", що призвели до розвитку перших кооперативів. Не знаю інших явищ, настільки ж потужних, які б могли об'єднати кооперативи всього світу та підштовхнути їх до дій. ГА – це зустріч на світовому рівні, і ми, як світова організація, повинні скористатися можливістю звернути увагу на цю проблему і зробити все, що від нас залежить.

Відгуки з регіонів:

Пан І. МсеМаквелі, Кооперативний альянс Уганди: "Можливо, це найбільш важлива проблема, що існує на сьогодні. Ми є членами сільськогосподарських кооперативів і зміни клімату призводять до зниження рівня продуктивності. Цього року ми зазнали поза сезонної посухи та неочікуваних повеней, які знищили не тільки врожай, а й будинки. Ми маємо бажання допомогти членам наших кооперативів, але це поза межами наших можливостей."

Пан Р. Гоулдман, Рух Кібуци: "Зміна клімату не ввійшла до п'яти найбільш суттєвих суспільних проблем в Ізраїлі. Ця країна все ще балансує на межі війни і миру. Усвідомлення проблеми у кооперативному русі порівняно з іншими країнами знаходиться на нижчому рівні, але вплив економіки країни на природні ресурси дуже суттєвий. Три з найбільших іригаційних компаній світу є ізраїльськими кооперативами і це не тому, що в нас немає води!"

Пан П. Хейзен, виконавчий директор Національної кооперативної бізнесасоціації: "Кооперативи знаходять інноваційні рішення енергетичних проблем для своїх організацій. Наприклад, існує 900 енергокооперативів, що є власністю споживачів у США, які об'єднують 36 млн. членів – це дуже вражаюча цифра. Зараз, враховуючи кліматичні зміни, для нас найважливішим є об'єднання для пошуку рішень у сфері енергетики. Ми починаємо створювати перелік існуючих енергокооперативів."

Пан МакДональд, МКА: "У деяких дебатах, де не існує повного розуміння щодо проблем енергоресурсів та питань біопалива, кооперативи повинні діяти разом і стояти на передових позиціях. Потенціал для інновацій і зміни технологій – величезний. Масштабні економічні причини вимагають об'єднання малих кооперативів економіка для сумісного інвестування в альтернативні технології.

Ми запрошуємо всіх зацікавлених у вирішенні енергопроблем контактувати з МакДональдом у МКА."

      

Сільвія Моро: Житлові кооперативи у боротьбі з кліматичними змінами

Відбувся семінар Житлових кооперативів, на якому розглядалися питання боротьби зі змінами клімату і ролі кооперативів у цьому процесі, обміну досвідом і знаннями представників усіх регіонів світу.

Принцип сталого розвитку передбачає задоволення існуючих потреб із урахуванням потреб майбутніх поколінь, на засіданні було представлено і висловлено думку щодо розробки, створення, обслуговування та дизайну будівництва. Таким чином, діюча система енергоресурсів, методи будівництва безпека будівельників і будівельних матеріалів повинні увійти до нового будівництва та внести зміни до існуючих характеристик, щоб забезпечити якість житла, не зашкоджуючи довкіллю.

Доктор Хенг: "Найкращим прикладом практичного втілення вищезгаданих ідей може слугувати досвід Шведського житлового кооперативу HSB і Проект "Стале житло в Європі", розроблений Кооп Італії, в якому соціальні житлові кооперативи демонструють сталі підходи до будівництва житла та розвитку місцевої спільноти, а також portfolio громадського житла, розроблений під керівництвом Правління кооперативу з житлового будівництва та розвитку Сінгапуру."

Пан Кван Лі: "Зміна клімату – проблема, що торкнеться Азійького регіону та, звісно, відіб'ється на роботі сільськогосподарських кооперативів. Ми повинні порушити це питання і надати відповідну інформацію нашим кооператорам, особливо тим, що знаходяться у зоні ризику. Зрозуміло, що ми підтримуємо перехід на біопаливо і сприяємо розвитку біотехнологій, але головна проблема сьогодення – це сталий розвиток малих господарств і сімейних ферм, які становлять більшість сільськогосподарських кооперативів в Азії. Як вони можуть конкункурувати? Єдиним шляхом підвищення їх конкурентноздатності є розширення їх ринкової потужності в рамках кооперативного руху.

Національна сільськогосподарська кооперативна федерація Кореї, що нараховує 1000 кооперативів, власністю яких є наділ в 1–2 гектари, зіштовхується з подібними ризиками лібералізація торгівлі. СОТ і двосторонні угоди про вільну торгівлю відкриють корейський ринок для імпорту. І хоча деякі рішення з питань навколишнього середовища, такі як упровадження органічного фермерства, знаходяться на підйомі, лише не вистачає місця для вирощування культур із використанням біопалива у кількості, яка може задовольнити потреби населення у продуктах харчування. Адаптаційні стратегії за умови зміни клімату, що необхідні для малого фермерства, не будуть упроваджені, поки не стане ефективно діючою кампанія з інформування населення щодо існуючої проблеми."

Лідери в питаннях зміни клімату: Група Дежарден

Група Дежарден (Канада) вже здійснила певні дії, пов'язані зі зміною клімату, і підписала листа на ім'я Канадського Прем'єр-міністра у 2005 р, в якому поряд із іншими пропозиціями просила терміново розпочати роботу і розробити план дій, спрямований на підтримку розробки у 2008–2009 рр. пост-Кіотського (після 2012 р.) режиму сприятливого ставлення до природи як для розвинених, так і для країн, що розвиваються. Ми постійно проводимо форуми щодо ефективного використання енергії та процесів життєвого циклу, ми також націлюємо наших кооператорів перейти на режим комп'ютерної звітності фінансових результатів (online), за кожний перехід на режим onlinе ми обіцяли посадити 100 дерев. Нашу мету 1000 звітів в режимі online - 100 тис. дерев, яку ми планували здійснити за 3 роки, ми здійснили за 5 місяців! Нашим завданням на сьогодні є режим нульового викиду вуглекислого газу, нульових відходів. У 2006 р. ми посадили 500 дерев, щоб компенсувати тепловий ефект від подорожі наших делегатів.

Більшість житлових будинків отримали сертифікати "Зелене житло". Ми націлюємо наших працівників заощаджувати папір і зменшити на 15 % використання принтерів і паперу для копій, збільшити використання вторинного паперу у пропорційній кількості. Ми не просто досягли, ми перевищили виконання наших планів. Ми також письмово повідомили нашим постачальникам про впровадження "Політики сталого розвитку" і познайомили їх з існуючими, узгодженими із загальними стандартами, критеріями.

Отже, інновації не протирічать з ідеї сталого розвитку, тому що економічні та соціальні питання є складовою частиною кооперації. Якщо додати третій елемент – навколишнє середовище – до стандартів, ми також вважаємо його важливою складовою, яка потребує уваги й активних дій з боку кооперативних організацій.

Група Фольксам (Швеція)

Група Фольксам почала впроваджувати ідею свідомого ставлення до навколишнього середовища у 1968 р. із національної акції для молоді "Боротьба зі руйнуванням навколишнього середовища". Кампанія широко висвітлювалася в засобах масової інформації і мала підтримку з боку політиків, які приймали рішення у 1972 р. Прем'єр-міністр Швеції запропонував проведення Першої глобальної конференції в рамках ООН з питань довкілля, результатом якої стало рішення стосовно утворення комітету з питань навколишнього середовища при ООН.

Група Фольксам стала першою у світі страховою організацією, яка запропонувала внести роботу по охороні навколишнього середовища до страхових параметрів і умов. Група Фольксам стала першою у світі страховою агенцією, що підписала з ООН Положення про збереження навколишнього середовища.

Девід Кук, “Крок Природи”, голова Комітету світової споживчої кооперації (ВБ)

"Одного разу Аллен Гор розповів нам про всі ті зміни клімату, що відбулися останнім часом, і керівники компаній почали “виходити” і розкривати важливу, на їх думку, правду, їхня відвертість шокувала світ. На сьогодні сталий розвиток стоїть на порядку денному у бізнес-школах. Це складова бізнес-мови, що звучить у залах, де проводять засідання правління будь-якого рівня по всьому світові. Якщо ви ще не говорили про сталий розвиток зі своїм керівним складом за останній місяць, то, мабуть, ви пропустили щось дуже важливе. Яким чином можна вирішити ці проблеми? І наскільки добре працює кооперативний сектор бізнесу для того, щоб надати керівникам і всім нам уявлення про те, що має бути зроблено у напрямі сталого розвитку. Яким чином має виглядати SWOT-аналіз. Як необхідно змінити корпоративну або кооперативну культуру, щоб дійсно досягти мети сталого розвитку, щоб це не виглядало, як іще одна приваблива ініціатива? Який бізнес-сценарій необхідно запропонувати, щоб забезпечити стабільність, і як узгодити всі складові бізнесу відповідно до його вимог? Усі ці питання я адресую аудиторії разом з поясненням свого підходу у “Кроці Природи”.

Пол Монаган: Кооперативний банк ВБ

"З 1998 р. усі підприємства, що увійшли до Кооперативної групи ВБ, визнали й активно та відповідально керували загрозами та можливостями, що були спричинені зміною клімату. Чи йшлося про роздрібну торгівлю продуктами харчування або припинення продажу електроламп з вольфрамовою ниткою до 2010 р. або впровадження у великому масштабі вітряків для ферм, чи одягнення телевежі у 7 тис. сонячних фотовольтових панелей. Усі ці складні питання потребують витрат. Деякі з них можна вирішити позитивно, наприклад, коли йдеться про вітряки, деякі – мають нейтральні відповіді, як із сонячними панелями для телевежі, витрати на які були сплачені за рахунок грантів, а деякі витрати є для нас збитковими, якщо йдеться про припинення продажу ламп із вольфрамовими нитками, тому що на них все ще є попит.

Наші пріоритети як кооперативів, що працюють разом або спільно порушують ті чи інші питання, полягають у тому, щоб виносити їх на обговорення у країнах, де політична еліта не звертає на них уваги, скажімо, наприклад, у США або Австралії. Я думаю, було б помилкою чинити тиск на Африку чи Азію щодо зниження рівня викидів вуглецю. Якщо кооперативи дійсно дотримуються своїх цінностей і принципів, вони повинні зробити прогресивний крок у напрямку вирішення цих проблем, у протилежному випадку ініціатива перейде до їх конкурентів."

      

Кроки на шляху від конфлікту до миру

На смужці землі, що знаходиться між західним краєм Негевської пустелі, яка виходить на Сектор Газа, та розташованим на Ізраїльсько-Палестинському кордоні Кіссуфімом – кібуцем, який допоміг створити Єхуда Паз у 1950 р. – виділено 10 га землі для нового пологового будинку на 120 ліжко-місць, що стане сумісною власністю і бізнесом ізраїльтян і палестинців. Коли ця ідея була вперше проголошена після отримання гранту від кооперації Великої Британії, кооператори миттєво відгукнулися і взяли на себе зобов’язання продовжити збори необхідних коштів для створення відповідного фонду. Лікарі всього світу виявили бажання взяти участь у роботі шпиталю на добровільній основі і, з закладкою першої цегли, можливо на Міжнародний жіночий день наступного року, потенціал, що містить у собі поняття миру, почне надихати всіх учасників процесу.

“Це не розмови про мир, це створення миру, – прокоментував цю подію пан Паз. – Мир є явищем політичним, але спирається на взаємодію людей. Це шлях до створення взаєморозуміння і подолання конфліктів: від ворогів до сусідів, від сусідів до партнерів, від партнерів до друзів. Вам не треба поринати дуже глибоко, щоб побачити, яку важливу роль можуть відігравати кооперативи у миротворчому процесі”.

Інший проект, що фінансується Європейським Союзом, передбачає підтримку жінок у сільських регіонах, що розвиваються. Партнерська угода між Палестинською YED, Ізраїльською NISRED і Італійською LEGACOOP надала 80 робочих місць палестинським жінкам. “На 80 місць, що були запропоновані, ми отримали 1200 заяв, – сказав Єхуда Паз. – Уявіть собі, що відбувалося, коли всі ці жінки повідомили своїй сім’ї і родичам про існування такого партнерського проекту і коли вони відправили свою першу продукцію на продаж та експорт?”. Різні аспекти – практичні, ідеологічні, історичні, що стосуються кооперативів і справи миру, стали головним змістом нової книги, яка готується до друку Єхудою Пазом і доктором Яном МакФерсоном.

Справа миру поширюється

“Кооперативи працюють на справу миру”. Виробникам овочів було запропоновано утворити сумісне Ізраїльсько-Палестинське підприємство у Секторі Газа. Метою проекту передбачалося сумісне вирощування та продаж продукції на благо миру з надією, що споживачі будуть добровільно доплачувати декілька пенсів на ярмарках-продажах кави, свідомо переплачувати декілька пенсів за помідори-чері, які були вирощені на “миролюбному” підприємстві. Для виробників з обох сторін кордону мир є суттєвою передумовою для вирощування будь-чого”.

Проектом плану передбачається створення кооперативу, який буде втілювати кооперативне бачення стосовно процедури вирішення конфліктів. “Ми вважаємо, що сумісне ділове партнерство вимагає як мінімум довіри, особливо якщо партнери знаходяться на протилежних сторонах. Ідея полягає в тому, що наразі виробники – хто використовує ту ж саму екосистему для вирощування картоплі, суниці або солодкого перцю – виявляють бажання приєднатися до компанії, що працює на партнерських засадах, вони також мають бути готовими покінчити з конфліктом”, – говорить Раві Гольдман з Центру кооперативних досліджень Інституту Негев, чия власна кібуца URIM є партнером даного проекту.

Резолюція: Захистимо наших дітей від насильства

Резолюція, що представлена Національним кооперативним союзом Туреччини визнає загрози, під які все більше підпадають діти в усьому світі. Вона переконливо доводить, що, хоч уряди і повинні нести більшу соціальну відповідальність за дії, які спрямовані на вирішення даної проблеми, кооперативи також мають відігравати певну роль у цьому процесі у партнерстві з урядом і другими організаціями.

Вім Полман, Управління природними ресурсами та департамент навколишнього середовища ОФС: Виживання...

“Коли ви пояснюєте фермерам невеличких господарств Азії, що стоїть за зміною клімату, вони безперечно підтвердять, що за останні 10–15 рр., знищення посівів, викликані погодними факторами, трапляються все частіше і впливають на врожай, загрожуючи забезпеченості продуктами харчування. Практика сталого фермерства є ключовим фактором виживання”.

US $ 3,6 млн. на новий кооперативний проект для Мозамбіку

Результатом співробітництва між Норвезьким Урядом, Федерацією Кооперативів Норвегії і Національною кооперативною асоціацією бізнесу (НКАБ) стало втілення програми виробництва соєвих бобів фермерськими кооперативами Мозамбіку, яке передбачає фінансову підтримку у розмірі US $ 3,6 млн., про що вперше було повідомлено на ГА. Даний проект було розпочато за ініціативи Штайнера Дверсдала, члена Правління МКА і голови Норвезької Спілки постачальників і ринкових кооперативів, після ознайомлення з програмою CLUSA, розробленою для Африканського регіону на базі експертних даних НКАБ.

“Уряд Норвегії переконав нас у необхідності збільшення імпортних поставок сільгосппродукції до країн, що розвиваються, і ми вивчили ситуацію, яка склалася у Мозамбіку після громадянської війни, і дійшли висновку, що існує можливість стимулювати 3 тис. малих фермерських господарств виробляти соєві боби спочатку для нашої країни”.

Штайнер зіштовхнувся із занепокоєністю членів своєї організації відносно комерційного аспекту укладеної угоди, яка передбачала закупку соєвих бобів у фермерів за фіксованою ціною. “Але, коли ми показали короткий фільм про мозамбікських фермерів, підтримку яких ми планували, члени нашої організації зустріли проект оплесками і звернулися до нас з проханням не відмовлятися від нього навіть за умови його низької комерційної привабливості”.

      

Тео Сей Хон, представник глобального молодіжного руху у Правлінні МКА:
Послідовне планування є життєво необхідним

Новий представник глобального молодіжного руху Тео Сей Хон серед основних пріоритетів обрав на два роки свого перебування у Правлінні МКА послідовне планування. “Ми повинні запропонувати структуру та формат, які забезпечать існування наступним поколінням молодих людей і в нас немає часу, щоб його марно витрачати”, – сказав Тео.

Тео брав активну участь у створенні молодіжного комітету Азіатсько-Тихоокеанського регіону та формальної структури для залучення молоді регіону. І йому б хотілося набутий у даному процес і досвід використати при розробці організаційних структур для залучення молоді у роботу на глобальному рівні. “Я з нетерпінням чекаю на можливість внести свій вклад у роботу Правління МКА”.

Тео відмітив: "Це мій перший досвід співробітництва між кооперативами, що допомагають глобальному процесу підтримки миру. У співробітництві ми можемо подолати деякі історичні конфлікти і краще усвідомити загальні людські цінності. Кооперативи наводять мости між людьми і націями". Тео Сей Хон є також головою молодіжного комітету МКА і головою молодіжного комітету СНКФ.

      

Можливості для співробітництва

Однією з переваг членства в МКА є те, що вона відкриває можливості для кооперативів зустрічатися й обговорювати проблеми, що становлять спільний інтерес, і виробляти стратегії, які допомагають відповідати на виклики глобального руху. Дайджест ГА взяв інтерв’ю у Трента Бартлетта, виконавчого директора товариства "Capricon", після його зустрічі з кооператорами Канади, Австралії, Нової Зеландії, Сполучених Штатів і Великобританії і обговорення питань, що становлять спільний інтерес і відкривають можливості для співробітництва:

“Досягнення консенсусу в організаціях щодо процедури збору внесків є дуже важливим... Для кооперативів, що діють на глобальному просторі, одним із ключових є питання процедури збору членських внесків. Заходи для його вдосконалення можна здійснювати з урахуванням курсу національної валюти, що дозволить підтримувати пропорційність у наданні послуг усім членам МКА. Було досягнуто загального консенсусу відносно бажання просувати кооперативи як найкращий спосіб здійснення бізнесу та розвивати місцеві кооперативи, які надають послуги у регіонах, що розвиваються. Деякі з великих кооперативів за підтримки МКА можуть самостійно розпочати інвестування у розвиток кооперації, але коли йдеться про окремі країни, то керівництво цим процесом стає вкрай необхідним.

Для того щоб активізувати цей процес, Сполучені Штати пропонують соціально-відповідального інвестора для реалізації економічного розвитку. Питання до кооперативів полягає в їх прихильності дотримуватися курсу сталого розвитку, якщо вони хочуть звертатися до цих інвесторів. Ми не забули про те, що багато кооперативів були створені як наслідок існуючих проблем або з метою покінчити з несправедливістю у вирішенні комерційних або соціальних питань. Наприклад, негативний вплив на кооперативи міжнародних стандартів з бухобліку об’єднав людей. Важливість співробітництва організацій і федерацій у кооперативному русі виникає знову і знову навколо окремих складних питань”.

      

“Ми всі починали з малого”

Жан Луі Бансель, голова кредитної спілки і Міжнародної кооперативної банківської асоціації МКБА, розглядаючи перелік Global 300 і аналізуючи роботу під час засідання, на якому обговорювалися стандарти бухобліку, дійшов висновку, що це були рішучі кроки у напрямку надання послуг членам міжнародного МКА. “Не можу не відмітити, наскільки важливими є питання стандартів бухобліку і наскільки нам необхідно мати лоббі на глобальному рівні, щоб забезпечити кооперативам можливість зайняти своє історичне місце та залишитися єдиною структурою. Global 300 дає уявлення не тільки про цифри, а і про те, що за ними стоїть для реальних людей. Я буду складати перелік корпорацій для Франції – National 100 і перелік 100 кращих підприємств МКБА як складову глобальної бази даних. У нашому випадку не йдеться виключно про “великі” кооперативи, оскільки кооперативи завжди починалися з малого”.

      

Лім Боон Хенг: Пам’ятайте про кооперативний дух

Лім Боон Хенг, міністр Департаменту прем’єр-міністра Сінгапурського уряду і голова Ради розвитку соціальних підприємств Сінгапурського конгресу національної спілки профсоюзів, підкреслив у своєму виступі, що кооперативи мають відповідати ідеї свого створення. “Дійсно, глобалізація сприяла зростанню економіки, але вона принесла з собою і соціальний дисбаланс. Модель, за якою багатства власників акцій зростають, – аморальна, особливо, коли говорять про те, що найбільш важливим капіталом будь-якої компанії є її робітники... Бізнес не повинен зводитися лише до отримання прибутку як кінцевої мети. Він має існувати в інтересах своїх спільнот. Ми зобов’язані працювати разом у кооперативному дусі. Наші реальні цінності передбачають підтримання соціального контакту з муніципалітетами, покращувати життєві стандарти людей, що працюють, і забезпечувати їм отримання пристойної компенсації за їх важку працю.

Кооперативний рух діє як противага зростанню підприємств, що керуються лише ідеєю прибутку. Для того, щоб уможливити цей процес, кооперативний рух має досягти такого масштабу, коли він стане значною силою зі світовим статусом. Кооперативи мають обмінюватися кращим досвідом для того, щоб розвиватися у атмосфері співробітництва з метою зробити цей світ ще кращим. Цього я вам і бажаю”.

      

Відгук Італії на енергетичну проблему

Феліче Скальвіні, член Правління МКА, закликала всіх до пошуку рішень проблем глобальної енергетичної кризи. “Ми дуже зацікавлені у створенні нової групи, що буде займатися проблемами енергетики в рамках МКА і я з задоволенням приймаю запрошення очолити роботу цієї групи. Історично так склалося, що в моїй країні ми маємо великий кооперативний енергетичній сектор, переважно, у виробництві гідроелектроенергії. Розвиток громадського сектора та націоналізація енергетики урядом призвела до закриття багатьох наших підприємств. На сьогодні з енергетичною кризою, що все більше розпалюється, ми повинні переглянути наші можливості у пошуку альтернативних видів енергії, таких як вітряна та сонячна і визначити напрями, до яких можуть бути залучені кооперативи при забезпеченні споживачів відповідними послугами. Ми готові провести експертну оцінку сумісних рішень із залученням таких осіб, як Пол Хейзен (МКБА) і інших осіб, зацікавлених у цьому питанні. Найближчим часом ми розпочнемо створювати світову базу даних щодо кооперативів, які мають відношення до енергопостачання”.

      

Стратегічне мислення

"Інновації важливі, але вони мають здійснюватися на постійній основі, – відмітив у своїй промові на пленарному засіданні Девід Кук, виконавчий директор організації “Крок природи”. – Кооперативи на найвищому рівні мають бути більш стратегічними у підходах до проблеми глобального біопалива. Існує багато рішень і ведуться гострі дебати щодо сталого використання етанолу й інших енергетичних опцій. Перед нами постає питання величезної етичної значимості, я пропоную, щоб кооперативний рух детально проаналізував і розпочав серйозні дослідження з метою знаходження коштів для впровадження альтернативних енергоносіїв. Ми потребуємо незалежного, неупередженого та сталого розвитку. Всі кооперативні принципи та цінності підходять під стяг стабільності, але ми не доводимо це широкій громадськості. Кооперативний рух має реальні можливості, щоб спонсорувати дослідницький процес”.

      

Global 300 в Ізраїлі

Негевський інститут розробив спецкурс, що вивчає використання кооперативних цінностей для отримання конкурентних переваг і спонукає кооперативних менеджерів ставитися до своїх членів, скоріше як до "активів", а не як до "пасивів". “Перелік Global 300 є дуже важливим документом, але постає питання, наскільки менеджерські команди підприємств, що були внесені до списку, усвідомлюють відповідальність щодо просування кооперативних цінностей?” – запитує Раві Гольдман. “Деякі кооперативні підприємства набули рівня світового класу. В Ізраїлі наш бізнес дуже успішний з погляду комерційної діяльності, але менш успішний у питанні просування кооперативних цінностей. Нам би хотілося довести ці ідеї до власної команди менеджерів і вивчити моделі кращого досвіду виконавчих директорів підприємств, які увійшли до Global 300.

      

Річний звіт за 2006 р.

“Міжнародний кооперативний рух завжди стояв на захисті миру. Починаючи з нестабільного періоду, що призвів до першої світової війни, кооперація завжди протистояла мілітаризму. Міжнародний кооперативний альянс, як підтримував спочатку Лігу націй, так і підтримує зараз Організацію Об’єднаних Націй.

Темою Міжнародного дня кооператорів 2006 р. було проголошено “Створення миру через кооперативи”, яка підкреслила роль і все більш зростаючу значимість кооперативних підприємств у просуванні миру та сталого розвитку. На сьогодні кооперативи вносять свій вагомий вклад, сприяючи економічному та соціальному розвитку своїх спільнот”.

Кофі Аннан, колишній генеральний секретар ООН

Доповідь Президента Івано Барберіні

2006 р. був наповнений подіями, що відбувалися на всіх рівнях світової кооперації. Регіональні асамблеї МКА і Правління МКА зібрали велику кількість цінних пропозицій і прийняли рішення щодо майбутнього своєї організації.

Зміни, які відбуваються в МКА, є свідченням його життєздатності й уможливлюють зростання кооперативного руху у світовому масштабі. МКА спирається на кваліфіковані дії членів Правління МКА, менеджерів і кооперативних лідерів, що працюють у робочих групах, тематичних комітетах, секторальних організаціях і органах правління як на регіональному, так і на глобальному рівні.

Суттєвою умовою щодо майбутнього МКА є внутрішня єдність і здатність діяти у правильному напрямку. 2006 р. став початком низки важливих ініціатив, зокрема переформулювання бачення місії та стратегії, що лежать в основі реструктуризації засобів комунікації, іміджу та керівництва МКА. Ця робота буде сприяти більш активній участі серед членів МКА і відчуттю належності в його лавах.

У 2006 р. робота почалася зі структурних і регіональних змін у робочих групах різних ініціатив щодо засобів комунікації та проекту Global 300; продовжується перегляд глобального погляду на МКА, його місії та стратегії, структури керівництва МКА, чотирирічної програми та бюджету, а також разом з МОТ – участь МКА у глобальній кампанії, що направлена проти бідності – все вищезгадане дає уявлення про важливі та рішучі кроки, що зроблені у цьому напрямку.

Ці ініціативи націлені на досягнення таких завдань, як збереження кооперативної унікальності, зміцнення представницької ролі та розвитку більшої залученості до міжнародного лобіювання.

Ми націлені на зміцнення діалогу з головними міжнародними інститутами по просуванню кооперативного іміджу та впровадженню гендерної політики як однієї з провідних складових кооперації. Ми розвиваємо політику кооперативного просування у регіонах світу, де наявність кооперативів дуже низька, і сприяємо підвищенню зацікавленості та участі молодих людей у кооперативному русі.

Найближчим часом ми маємо активізувати нашу участь у боротьбі за мир, за соціальну справедливість, підвищення життєвого рівня, створення більш справедливих умов глобалізації і надання пристойної роботи. Це необхідні умови, що дозволяють нам досягати справжнього гуманітарного розвитку.

Висловлюю подяку всім за участь і персональний вклад у справу кооперації.

Доповідь Генерального директора

У 2006 р. наша увага була зосереджена на внутрішніх суттєвих процесах реструктуризації, а також на зовнішніх проблемах розвитку комунікацій. Неминуче час, проведений за обговоренням внутрішніх структур, залишив менше часу на просування світового кооперативного руху. Але у мене є відчуття, що ми досягли балансу саме у цьому році, знаходимось на правильному шляху.

Генеральна Асамблея, яка проводилася в Осло, ухвалила документ Task Force, доповідь, яка містила перелік завдань, що пов’язані з формулюванням сутності МКА і його майбутнім. 2006 р. також став свідком розвитку змін, що відбувалися в робочих групах з питань управління і регіоналізації, пов’язаних завданнями, які були сформульовані в Осло.

Обидві ці робочі групи – дуже впливові. Правління МКА довго наполягало на децентралізації МКА, особливо коли йшлося про регіони, які мають суттєвий рівень автономії і самовизначення. Робоча група по регіоналізації розробила механізми цього процесу. Це співпало з необхідністю оновлення європейської структури та узгодження її з новими вимогами розширеного Європейського Союзу, що дозволяло б кооперативам найкращим чином скористатися цим збільшенням. Унаслідок цього з’явилися Кооперативи Європи об’єднані, які будуть діяти в рамках МКА як його Європейський регіон, але при цьому являти собою окремий юридичний суб'єкт. Це дозволяє діяти вільно в рамках ЄС і за його межами, залишаючись складовою МКА як глобального кооперативного руху, яким і є МКА. Нова робоча група з питань реструктуризації на сьогодні вивчає всі підрозділи МКА для того, щоб знайти оптимальну організаційну модель в рамках глобального стратегічного плану.

Робоча група з управління також втілює в життя рекомендації, що увійшли до завдань, прийнятих в Осло. Вони вже надали рекомендації щодо процесу стратегічного планування, провели професійний аудит правління і знаходяться в процесі розробки коду поведінки та чинних стандартів для правління. Також розробляються стимули для роботи Правління МКА.

Цей рік був відзначений регіональними асамблеями. Вони пройшли у Лімі (Перу), Оруші (Танзанія), Коломбо (Шрі-Ланка), Манчестері (Англія). Вони зібрали великий форум і стали прикладом постійної підтримки та прихильності до міжнародної кооперації. Також відбулися засідання Правління в Брюсселі, Вашингтоні, Стокгольмі та Тренто. У Вашингтоні ми були гостями на щорічному засіданні Зали Слави, де наш друг і член правління, що тривалий час працював разом з нами – Девід Міллер, отримав заслужену нагороду. Ми з президентом виступили на Всесвітньому форумі миру у Ванкувері, продемонструвавши стабільну прихильність МКА до цього найважливішого питання.

Можливо, найбільш хвилюючим і потенційно доброчинним став у 2006 р. запуск проекту Global 300. Це відбулося на Форумі “За відповідальну глобалізацію” в Ліоні (Франція). Перші результати, на які багато з нас і сподівалося, свідчать про те, що найбільші кооперативні організації світу є значно більшими, ніж про них мали уявлення, а загалом за результатами економічної діяльності вони практично дорівнюють економіці Канади. В "Le Figaro" кілька полос було присвячено наведенню переконливих доказів на користь потенціалу кооперативного руху і його внеску у світову економіку. Найближчими роками ми почуємо значно більше про успіхи саме кооперативного бізнесу.

Висловлюю щиру подяку за всі натхнення року президенту і його Правлінню, моїм колегам глобального і регіонального секретаріату, всім нашим членам за постійну підтримку.

Global 300 – справжній масштаб глобального кооперативного руху

Global 300 – це кооперативи з найвищим рівнем товарообігу. Вони представляють верхівку економічної піраміди, чий сукупний внесок до світової економіки був вищим за 10-ту позицію, яку посідає Global 300. Ключовий внесок кооперативів до глобальної економіки відбувся після впровадження проекту Global 300 на форумі “За відповідальну глобалізацію”, який пройшов у Ліоні (Франція), у жовтні 2006 р.

Перелік найкращих 300 світових кооперативних організацій, сумісні активи яких становлять $ 30000–40000 млрд., а річний товарообіг – $ 963 млрд. (дорівнює товарообігу Канади, що посідає 9-те місце у світі), стало несподіванкою для багатьох, навіть для самих членів кооперативного руху!

До переліку входить найбільший роботодавець Швейцарії, найбільший виробник молокопродукції в Європі, найбільший банк Франції і найбільший переробник і продавець рису у світі.

Кооперативи та кооперативні підприємства стали особливо потужними в сільському господарстві, роздрібній торгівлі та комерційній діяльності, у банківській та страховій справі, де доля світового ринку становить 25 %. Інші сектори, які теж широко представлені, пов’язані з енергопостачанням та охороною здоров’я. Надання цих базових даних, що містять міжнародні та національні джерела, здійснено спеціальною групою, яка була організована й очолена її директором Гаррі Кронаном, і діє в рамках МКА. Виконавчим директором є Ханс Халдер.

Одним із ключових показників є довгостроковість кооперативної діяльності: чотири з п'яти організацій, що увійшли до Global 300, були створені до 1990 р. і майже половина з них – до 1949 р. Із 28 країн кількісна більшість належить компаніям із США, Франції, Германії, а організації з найвищими показниками товарообігу – це кооперативи Франції, Японії і США. Географія самостійних організацій простягається від сільськогосподарського кооперативу Зен-Нох з найбільшим рівнем товарообігу обсягом $ 54 млрд. до кооперативу продуктів харчування Гранот, товарообіг якого становить $ 600 млн.

Шон Тарбак, виконавчий директор ICMIF, зазначив: “Це стало дуже важливою ініціативою з боку МКА. Вперше була здійснена спроба проведення кваліфікованого кількісного оцінювання кооперативного сектора бізнесу у світовому масштабі. Перші результати дали чітке уявлення про те, що кооперативні організації є могутньою глобальною силою”.

Активи компанії, що увійшли до переліку Global 300, становлять $ 30000–40000 млрд., а щорічні доходи – $ 963 млрд.

10 найбільших економік світу 2004

1.   США Найбільші економіки світу
2.   Японія
3.   Німеччина
4.   Франція
5.   Велика Британія               
6.   Китай
7.   Італія
8.   Іспанія
9.   Канада
10. Global 300

Розподіл Global 300 за видами економічної діяльності

 1. Харчовий і сільськогосподарський бізнес – 32,6 %
 2. Роздрібна торгівля – 24,7 %
 3. Фінансовий сектор – 21,8 %

Кооперативи світу

Успіх кооперативної комунікації

Проект Global 300 є складовою частиною розширеної серії проектів, що пов’язані з засобами комунікації та інтелектуальними ініціативами, які впроваджувалися у практику командою засобів комунікації під керівництвом Гаррі Кронана у 2006 р. Проекти включали оновлення веб-сайта МКА, запуск двох нових веб-сайтів, що були розроблені для просування кооперативного глобального бренду та кооперативної ідентичності, а також розповсюдження інформації щодо успішних кооперативних підприємств: www.icanews.coop, надавалися послуги по збору і аналізу нової інформації, яку отримують 80 інформаційних кооперативних підрозділів відповідних матеріалів на веб-сайт проекту Global 300: www.global300.coop.

Global 300 символізує собою глобальний напрямок діяльності МКА – спроба зрозуміти, яке місце займають кооперативи на ринку і що забезпечує їм успіх.

Гаррі Кронан, директор з питань комунікації МКА: "Перелік Global 300 уможливлює для МКА проведення кількісного аналізу діяльності кооперативів і їх внеску до національних економік. Цей процес буде сприяти візуалізації моделі кооперативного бізнесу та кращому розумінню з боку національних і регіональних урядів його цінності. Вивчаючи природу кооперативного успіху, Global 300 також пропонує основу для нової стратегії комунікації. Найкращий спосіб пояснити складний дуалізм моделі кооперативного бізнесу, а саме те, що він може бути інструментом як економічного росту, так і соціального розвитку, – це надати практичні приклади його прояву.

Для того, щоб отримати швидку віддачу від першого переліку Global 300 важливо було сконцентруватися на економічній вазі кооперативних гігантів. Перелік формувався з урахуванням доходів за принципом, який використовувався НКБ для визначення найкращих 100 кооперативів США за останнє десятиріччя. Але доходи не дають повноти уявлення про всі види кооперативів, скажімо, такі як фінансові, а також ті, що являють собою найефективнішу взаємодіючу мережу невеликих кооперативних організацій. Нефінансові критерії виміру, що використовуються для деяких секторів, таких як кооперативне житлове будівництво, робочі кооперативи і кооперативи охорони здоров’я, ще тільки потрібно розробити і впровадити у рейтингову систему.

За даними 2004 р., опублікованими Світовим економічним форумом – 2006, найбільший внесок до товарообороту своєї країни роблять кооперативи Фінляндії, Нової Зеландії, Швейцарії, Нідерландів і Норвегії: країнами, що вважаються найбільш конкурентоспроможними економіками (%):

 1. Фінляндія – 16,1№
 2. Нова Зеландія – 13,9;
 3. Швейцарія – 11,0;
 4. Нідерланди –10,2;
 5. Норвегія – 9,0;

Хоча багато хто інтуїтивно визнає, що здорова економіка потребує високого рівня біодиверсифікованості бізнесу та різноманіття моделей власності, і те, що кооперативи сприяють різноманіттю екології бізнесу, але пануюче економічне твердження, що капіталізм вільного ринку є єдиним вірним шляхом до глобального процвітання, здебільше залишається нездоланним. Результати досліджень, проведені у зв’язку з проектом Global 300, вказують на наявність альтернативної гіпотези. Сильні кооперативи роблять національні економіки більш конкурентноздатними. Чи є найбільш успішні економіки такими успішними за рахунок того, що їх інфраструктура є кооперативною?"

10 найкращих кооперативів переліку Global 300

Назва Країна Дата
заснування
рік
Товарообіг,
$ US
Загальні
активи,
$ US
1.    Zen-Noh (Національна Федерація кооперативів сільського господарства) Японія 1948 53898 14951
2.    Zenkyoren Японія 1951 46680 398218
3.    Credit Agricole Group Франція 1897 32914 1235161
4.    Національна страхова компанія США 1925 23711 157314
5.    Національна сільсько-господарська кооперативна федерація (NACF) Корея 1961 22669 177102
6.    Groupama Франція 1899 21651 86657
7.    Migros Швейцарія 1925 17779 14746
8.    Кооперативна група Велика Британія 1863 16556 31215
9.    Edeka Zentrale AG Німеччина 1898 15986 4656
10. Mondragon Corporation Іспанія 1956 14155 25164

Навчання і освіта

Кооперативний коледж (ВБ) розробив навчальні матеріали, що дають уявлення про проект під загальною назвою "Global 300: Головні світові кооперативи і компанії з сумісною власністю". Студенти запрошуються до вивчення і порівняння кооперативних організацій, які увійшли до переліку Global 300. МКА має бажання поширити дослідницьку базу даних і освітні ресурси навколо теми Global 300 щодо успішних кооперативних підприємств з метою проведення подальшого аналізу та профілізації основних кооперативів і їх внесків до регіональних і національних економік не тільки за фінансовими показниками, але і за рівнем соціальної відповідальності.