УКРАЇНСЬКА КООПЕРАЦІЯ №1

2008

СЛОВО ДО ЧИТАЧІВ ТА АВТОРІВ
(С.Г. Бабенко, доктор економічних наук, голова правління Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки)

Філософія

Економічна теорія, економіка

Історія

Новітня історія української кооперації

Міжнародний кооперативний рух

Педагогіка

Слово кооператорам-практикам

Українська кооперація на сторінках наукових видань

Наукове життя: Друга всеукраїнська науково-практична конференція "Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації"

Матеріали круглого столу (виступи учасників)

Нові книги

Кооперація: важливі події

Довідкова інформація

Визначні кооператори